Proff
Proff
Annonce

SOBICO ApS

CVR-nr21192481
AdresseFjordgade 3, 9670 Løgstør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--65269209
Vareforbrug00492241296
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-220-171-42128-2
Personaleomkostninger-298000-37
Afskrivninger-50-170-1.004-365-1.443
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-568-341-1.425-337-1.482
Finansielle indtægter4503895.0234.1812.095
Finansielle udgifter-1.558-37-281-33-3.832
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8.2333.9205.9186.9367.514
Finansielle poster netto7.1254.27210.66011.0845.777
Ordinært resultat6.5573.8859.11410.6164.172
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.5573.8859.11410.6164.172
Skat af årets resultat16-51-964-867444
Årets resultat6.5733.8348.1509.7494.616

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger002.2027.2327.456
Andre anlæg og driftsmidler171362282423564
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1713622.4847.6558.020
Kapitalandele4.50022.12626.65825.36023.055
Langfristede tilgodehavender002.7712.9613.217
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.50022.12629.42928.32126.272
Anlægsaktiver i alt4.67122.48831.91335.97634.292
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser160000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.0840000
Andre tilgodehavender134724510917
Værdipapirer0014.45335.70633.809
Likvide midler1.5064315911.3421.282
Omsætningsaktiver i alt7.74043815.06837.55836.008
Status balance12.41122.92646.98173.53470.300
Selskabskapital707707707707707
Overført resultat7.4877.53126.31548.46246.518
Udbytte1.07701.6005.0005.000
Øvrige reserver014.62718.00915.81118.006
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.27122.86546.63169.98070.231
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.27122.86546.63169.98070.231
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.071003.5000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat03429000
Varekreditorer00000
Anden gæld6927605469
Kortfristet gæld i alt3.140613503.55469
Passiver i alt12.41122.92646.98173.53470.300

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SOBICO ApS

CVR-nr 21192481

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SOBICO ApS

CVR-nr: 21192481

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SOBICO ApS

CVR-nr: 21192481

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger