Proff
Proff
Annonce

Smultron Studio ApS

CVR-nr31854202
AdresseHarebjerg 11, 4540 Fårevejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-228-12629682395
Personaleomkostninger-241-242000
Afskrivninger00-12-1.372-163
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-469-368283-1.290232
Finansielle indtægter0510-2
Finansielle udgifter-1300-2-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1351-2-4
Ordinært resultat-482-363284-1.292228
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-482-363284-1.292228
Skat af årets resultat2581-63284-50
Årets resultat-457-282222-1.008178

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2400121.385
Immaterielle anlægsaktiver i alt2400121.385
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2400121.385
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser020113234
Tilgodehavender hos nærtstående parter0027100
Andre tilgodehavender144861650
Værdipapirer00000
Likvide midler4741737347
Omsætningsaktiver i alt148162303155581
Status balance1721623031671.966
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-1.025-568-286-508500
Udbytte0000178
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-525-68214-81.178
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-525-68214-81.178
Udskudt skat00000
Hensættelse--00294
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter5814719153309
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00581484
Varekreditorer4900821
Anden gæld661821200
Kortfristet gæld i alt69622989175494
Passiver i alt1721623031671.966

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte110--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Smultron Studio ApS

CVR-nr 31854202

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Smultron Studio ApS

CVR-nr: 31854202

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Smultron Studio ApS

CVR-nr: 31854202

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger