Proff
Proff
Annonce

SLOTSSØBADETS FOND

CVR-nr17607693
AdresseHospitalsgade 16, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste21.77224.49021.38516.17817.473
Personaleomkostninger-21.122-19.722-15.687-13.216-14.148
Afskrivninger-2.667-2.564-2.327-1.950-1.785
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.0172.2043.3721.0111.540
Finansielle indtægter918201410
Finansielle udgifter-955-794-651-465-692
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-946-775-631-451-681
Ordinært resultat-2.9631.4292.741560859
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.9631.4292.741560859
Skat af årets resultat38-38000
Årets resultat-2.9261.3912.741560859

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger38.46839.50140.57041.55623.107
Andre anlæg og driftsmidler8.6958.2796.6445.9345.981
Øvrige materielle anlægsaktiver001.05720855
Materielle anlægsaktiver i alt47.16447.78148.27247.69929.143
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt47.16447.78148.27247.69929.143
Varebeholdninger574621696631642
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.217872816269230
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6182.7911.520952752
Værdipapirer7877634347
Likvide midler28919720521165
Omsætningsaktiver i alt3.0974.6653.4542.3451.894
Status balance50.26052.44651.72650.04331.037
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat3.4536.3784.9872.2461.686
Udbytte00000
Øvrige reserver2.0002.0002.0002.0002.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.7538.6787.2874.5463.986
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.7538.6787.2874.5463.986
Udskudt skat00000
Hensættelse038---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter21.67723.14124.58326.62715.060
Langfristet gæld til banker1.2002.0002.8001.6000
Langfristet gæld til nærtstående parter001.01800
Anden langfristet gæld2701803.0233.659270
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt24.00126.18331.42531.88715.330
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1.4571.4491.4428250
Kortfristet gæld til banker8.4897.3012.1123.9944.898
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.2176.3596.0954.7494.302
Anden gæld002.6394.043800
Kortfristet gæld i alt20.50717.54813.01413.61111.721
Passiver i alt50.26052.44651.72650.04331.037

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5351434045
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SLOTSSØBADETS FOND

CVR-nr 17607693

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SLOTSSØBADETS FOND

CVR-nr: 17607693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SLOTSSØBADETS FOND

CVR-nr: 17607693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger