Proff
Proff
Annonce
Annonce

SKAGEN, FILIAL AF SKAGEN AS, NORGE

CVR-nr29934851
AdresseBredgade 25 A 1, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2014-122013-12
Startdato

01.01.2014

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2014

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2014-122013-12
ValutakodeNOKNOK
Nettoomsætning934.7381.880.108
Vareforbrug--
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste934.7381.880.108
Personaleomkostninger-476.314-666.578
Afskrivninger-18.777-19.044
Kapacitetsomkostninger744.756928.221
Primært resultat189.982951.887
Finansielle indtægter20.29630.560
Finansielle udgifter-8.470-7.196
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto--
Finansielle poster netto11.82623.364
Ordinært resultat201.808975.251
Ekstraordinære poster--
Resultat før skat201.808975.251
Skat af årets resultat-52.313-275.877
Årets resultat149.495699.374

BALANCEREGNSKAB

2014-122013-12
ValutakodeNOKNOK
Goodwill--
Øvrige immaterielle anlægsaktiver--
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.0786.465
Grunde og bygninger39.34840.106
Andre anlæg og driftsmidler19.84325.215
Øvrige materielle anlægsaktiver--
Materielle anlægsaktiver i alt60.91065.321
Kapitalandele--
Langfristede tilgodehavender100100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver--
Finansielle anlægsaktiver i alt100100
Anlægsaktiver i alt97.15696.954
Varebeholdninger--
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser--
Tilgodehavender hos nærtstående parter--
Andre tilgodehavender233.5961.272.750
Værdipapirer668.089644.946
Likvide midler160.17321.864
Omsætningsaktiver i alt1.148.8921.939.560
Status balance1.246.0482.036.514
Selskabskapital7.1297.179
Overført resultat236.917174.464
Udbytte--
Øvrige reserver--
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel283.864221.461
Minoritetsinteressernes andel--
Egenkapital i alt283.864221.461
Udskudt skat738341
Hensættelse738341
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter--
Langfristet gæld til banker--
Langfristet gæld til nærtstående parter--
Anden langfristet gæld--
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)--
Langfristet gæld i alt--
Kortfristet gæld til nærtstående parter--
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter--
Kortfristet gæld til banker--
Selskabsskat--
Varekreditorer85.217136.470
Anden gæld323.363375.191
Kortfristet gæld i alt961.4461.814.711
Passiver i alt1.246.0482.036.513

ANDET

2014-122013-12
Antal ansatte171164

Hent gratis årsrapporter

SKAGEN, FILIAL AF SKAGEN AS, NORGE

CVR-nr 29934851

Kreditrapport

SKAGEN, FILIAL AF SKAGEN AS, NORGE

CVR-nr: 29934851

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SKAGEN, FILIAL AF SKAGEN AS, NORGE

CVR-nr: 29934851

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger