Proff
Proff
Annonce

Skagen Bryghus A/S

CVR-nr29222886CVRP-nr1011937310
AdresseKirkevej 10A, 9990 Skagen

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.47411.99612.26510.77611.246
Personaleomkostninger-10.077-9.526-9.404-8.131-7.889
Afskrivninger-1.153-1.105-1.026-945-806
Kapacitetsomkostninger00-12-250
Primært resultat2441.3651.8241.6752.551
Finansielle indtægter200023
Finansielle udgifter-6-20-177-80-73
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto14-20-176-78-70
Ordinært resultat2581.3451.6481.5972.480
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2581.3451.6481.5972.480
Skat af årets resultat-58-297-363-317-546
Årets resultat2001.0481.2851.2801.934

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger15.38015.65215.76815.73815.865
Andre anlæg og driftsmidler175787148208
Øvrige materielle anlægsaktiver1.8792.3151.7931.9252.306
Materielle anlægsaktiver i alt17.27618.02317.64817.81118.379
Kapitalandele2020202020
Langfristede tilgodehavender109109400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt129129242020
Anlægsaktiver i alt17.40518.15217.67117.83118.399
Varebeholdninger3.8874.5433.6122.3792.375
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser656359298386766
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender83421.6362.955304
Værdipapirer00000
Likvide midler4.8342.8662.4204.0341.865
Omsætningsaktiver i alt9.4707.8338.27310.2365.417
Status balance26.87525.98525.94428.06623.816
Selskabskapital11.00011.00011.00011.00011.000
Overført resultat12.37112.17111.1239.8388.558
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.37123.17122.12320.83819.558
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.37123.17122.12320.83819.558
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5641.5791.4381.3801.160
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0001.4631.619
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001.4631.619
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0001560
Selskabsskat03912700
Varekreditorer305283383268103
Anden gæld1221101.8723.960236
Kortfristet gæld i alt1.9391.2342.3834.3841.479
Passiver i alt26.87525.98525.94428.06623.816

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2424231619
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Skagen Bryghus A/S

CVR-nr 29222886

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Skagen Bryghus A/S

CVR-nr: 29222886

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Skagen Bryghus A/S

CVR-nr: 29222886

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger