Proff
Proff
Annonce

SINCE RBH ApS

CVR-nr10552133
AdresseHølken 12, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste572667638606466
Personaleomkostninger-31-36-22-34-33
Afskrivninger-165-147-147-160-64
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat376484469412369
Finansielle indtægter355276022459
Finansielle udgifter-6-53-35-55-26
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.0781572.1201.6301.375
Finansielle poster netto1.4271312.1451.7991.408
Ordinært resultat1.8036142.6142.2111.777
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.8036142.6142.2111.777
Skat af årets resultat-501-142-101-163-119
Årets resultat1.3014722.5132.0481.658

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.1572.8623.0073.1513.316
Andre anlæg og driftsmidler3691215
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.1602.8683.0153.1633.331
Kapitalandele10.6209.06214.61412.55110.926
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.6209.06214.61412.55110.926
Anlægsaktiver i alt13.78011.93017.62915.71314.257
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.0863251.6141.6591.324
Andre tilgodehavender8.2377.87023026482
Værdipapirer36575519419269
Likvide midler3483722911581.950
Omsætningsaktiver i alt9.7079.1422.6562.5013.625
Status balance23.48721.07220.28518.21417.882
Selskabskapital130130125125125
Overført resultat12.84311.0244.4814.0323.758
Udbytte000200250
Øvrige reserver8.3647.63913.15111.0889.513
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.33718.79317.75815.44513.646
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.33718.79317.75815.44513.646
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1980000
Langfristet gæld til banker01.8151.9392.0612.181
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld656255230303245
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8542.0702.1692.3642.427
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter3112211900
Kortfristet gæld til banker00001.589
Selskabsskat00000
Varekreditorer2320232517
Anden gæld066217117119
Kortfristet gæld i alt1.2952093584061.808
Passiver i alt23.48721.07220.28518.21417.882

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SINCE RBH ApS

CVR-nr 10552133

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SINCE RBH ApS

CVR-nr: 10552133

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SINCE RBH ApS

CVR-nr: 10552133

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger