Proff
Proff
Annonce
Annonce

SIMCORP A/S

CVR-nr15505281
AdresseWeidekampsgade 16, 2300 København S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Nettoomsætning

263.438

250.191

235.572

235.780

198.661

Vareforbrug

84.517

81.660

69.902

69.198

67.302

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

178.921

168.531

165.670

166.582

160.513

Personaleomkostninger

-48.035

-35.458

-35.449

-32.176

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-92.995

-77.557

-71.005

-71.595

-83.457

Primært resultat

74.381

85.461

89.866

93.983

77.056

Finansielle indtægter

34.903

25.842

25.228

25.165

20.642

Finansielle udgifter

-811

-588

-6.991

-740

-4.606

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

88

Finansielle poster netto

34.092

25.254

18.237

24.425

20.642

Ordinært resultat

108.473

110.715

108.103

118.408

93.092

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

108.473

110.715

108.103

118.408

93.092

Skat af årets resultat

-16.086

-15.767

19.439

-22.423

-18.437

Årets resultat

92.387

94.948

88.664

95.985

74.655

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Goodwill

0

0

0

0

27.937

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

2

110

121

264

431

Immaterielle anlægsaktiver i alt

2

11

121

264

431

Grunde og bygninger

19.338

0

0

0

612

Andre anlæg og driftsmidler

374

174

0

0

1.475

Øvrige materielle anlægsaktiver

952

22.080

0

0

862

Materielle anlægsaktiver i alt

20.664

22.254

25.721

27.747

1.474

Kapitalandele

138.108

138.012

137.982

136.324

75.259

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

1.569

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

6.326

6.285

1.845

1.436

2.328

Finansielle anlægsaktiver i alt

144.434

144.297

139.827

137.760

76.828

Anlægsaktiver i alt

165.100

166.562

165.669

165.771

78.733

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

18.270

0

150.973

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

254.847

200.381

10.566

136.259

92.918

Værdipapirer

0

0

0

0

6.235

Likvide midler

11.723

15.927

26.583

8.552

23.683

Omsætningsaktiver i alt

291.521

223.400

192.312

148.433

125.968

Status balance

456.621

389.962

357.981

314.204

204.701

Selskabskapital

5.441

5.441

5.441

5.441

5.441

Overført resultat

291.547

245.878

219.738

167.800

102.139

Udbytte

39.732

39.888

40.125

39.919

35.934

Øvrige reserver

0

0

0

0

9.963

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

336.720

291.207

265.304

213.160

153.477

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

336.720

291.207

265.304

213.160

15.348

Udskudt skat

36.763

23.274

19.121

14.550

7.753

Hensættelse

2.345

2.077

2.345

4.437

1.851

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

16.719

18.023

20.749

23.277

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

52.942

41.297

39.870

42.211

7.753

Kortfristet gæld til nærtstående parter

24.526

16.148

11.330

10.193

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

6.724

0

3.135

20.000

0

Selskabsskat

0

4.489

1.169

0

997

Varekreditorer

13.521

15.014

7.184

6.630

38.974

Anden gæld

19.843

19.730

27.644

21.957

1.649

Kortfristet gæld i alt

64.776

55.381

50.575

58.833

41.620

Passiver i alt

456.621

389.962

357.981

314.204

204.701

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

573

553

0

0

-

Hent gratis årsrapporter

SIMCORP A/S

CVR-nr 15505281

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SIMCORP A/S

CVR-nr: 15505281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SIMCORP A/S

CVR-nr: 15505281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger