Proff
Proff
Annonce

Sga Adm & Rådgivning ApS

CVR-nr37873012CVRP-nr1028256546
AdresseVed Lindevangen 26, st. th., 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste661721-30
Personaleomkostninger-510000
Afskrivninger00500
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat151771-30
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto00000
Ordinært resultat151771-30
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat151771-30
Skat af årets resultat-7-7-2-26
Årets resultat13105-1-24

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000150
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000150
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt000150
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30136463
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender034396
Værdipapirer00000
Likvide midler81393010
Omsætningsaktiver i alt11255394569
Status balance11255395969
Selskabskapital40404011
Overført resultat163-7-12-12
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel564333-11-11
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt564333-11-11
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat44006
Varekreditorer2466370
Anden gæld505083
Kortfristet gæld i alt561367179
Passiver i alt11255395969

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sga Adm & Rådgivning ApS

CVR-nr 37873012

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Sga Adm & Rådgivning ApS

CVR-nr: 37873012

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sga Adm & Rådgivning ApS

CVR-nr: 37873012

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger