Proff
Proff
Annonce
Annonce

SG DPL A/S

CVR-nr21532983
AdresseRugerivej 26, 9760 Vrå

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-26-26-25-26-33
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-26-26-25-26-33
Finansielle indtægter496243201191174
Finansielle udgifter-4-2-1-2-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto492241199190173
Ordinært resultat467216174164140
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat467216174164140
Skat af årets resultat-103-47-38-36-31
Årets resultat364168136128109

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.4008.0007.8007.6507.474
Andre tilgodehavender055103141177
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt8.4008.0557.9037.7917.651
Status balance8.4008.0557.9037.7917.651
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat3424.9784.8104.6744.546
Udbytte5.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.3427.9787.8107.6747.546
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.3427.9787.8107.6747.546
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0678310795
Selskabsskat470000
Varekreditorer1010101010
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt597793117105
Passiver i alt8.4008.0557.9037.7917.651

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SG DPL A/S

CVR-nr 21532983

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SG DPL A/S

CVR-nr: 21532983

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SG DPL A/S

CVR-nr: 21532983

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger