Proff
Proff
Annonce

Selskabet af 5/1 2017 ApS

CVR-nr32081827
AdresseBredgade 34 1, 1260 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2015-122014-122013-12
Startdato

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2015-122014-122013-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning15.46215.59317.773
Vareforbrug---
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste11.0939.53110.240
Personaleomkostninger-11.541-11.969-13.704
Afskrivninger-3-52-158
Kapacitetsomkostninger11.54412.02113.862
Primært resultat-451-2.490-3.622
Finansielle indtægter0440
Finansielle udgifter-14-23-15
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto---
Finansielle poster netto-14-1925
Ordinært resultat-465-2.509-3.597
Ekstraordinære poster---
Resultat før skat-465-2.509-3.597
Skat af årets resultat1305210
Årets resultat-335-1.988-3.597

BALANCEREGNSKAB

2015-122014-122013-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill---
Øvrige immaterielle anlægsaktiver---
Immaterielle anlægsaktiver i alt-044
Grunde og bygninger---
Andre anlæg og driftsmidler3815
Øvrige materielle anlægsaktiver---
Materielle anlægsaktiver i alt3815
Kapitalandele---
Langfristede tilgodehavender---
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver---
Finansielle anlægsaktiver i alt---
Anlægsaktiver i alt3859
Varebeholdninger---
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0362.5032.507
Tilgodehavender hos nærtstående parter527654750
Andre tilgodehavender5485114
Værdipapirer---
Likvide midler2730502
Omsætningsaktiver i alt2.8903.2424.577
Status balance2.8933.2504.636
Selskabskapital125125125
Overført resultat-8.982-8.647-6.659
Udbytte---
Øvrige reserver---
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-8.857-8.522-6.534
Minoritetsinteressernes andel---
Egenkapital i alt-8.857-8.522-6.534
Udskudt skat---
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter---
Langfristet gæld til banker---
Langfristet gæld til nærtstående parter---
Anden langfristet gæld---
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)---
Langfristet gæld i alt---
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.3744.2833.453
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter---
Kortfristet gæld til banker---
Selskabsskat---
Varekreditorer258427321
Anden gæld1.3481.2841.449
Kortfristet gæld i alt11.75011.77211.170
Passiver i alt2.8933.2504.636

ANDET

2015-122014-122013-12
Antal ansatte---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Selskabet af 5/1 2017 ApS

CVR-nr 32081827

Kreditrapport

Selskabet af 5/1 2017 ApS

CVR-nr: 32081827

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Selskabet af 5/1 2017 ApS

CVR-nr: 32081827

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger