Proff
Proff
Annonce

SELFINVEST ApS

CVR-nr15008091
AdresseTurbinevej 10, 5500 Middelfart

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning123.993186.39848.36524.71627.836
Vareforbrug59.938165.16344.42024.31431.571
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste64.05521.2353.94540225.678
Personaleomkostninger-142.110-102.363-79.825-84.028-47.387
Afskrivninger-2.808-2.750-2.087-1.468-1.365
Kapacitetsomkostninger-33.861-39.560-24.273-30.2270
Primært resultat-114.724-88.710-86.746-87.865-52.487
Finansielle indtægter181.774194.976180.08840.88582.048
Finansielle udgifter-74.669-14.492-6.413-53.148-2.504
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.162.640673.930355.541913.072236.980
Finansielle poster netto2.269.745854.414529.216900.809316.524
Ordinært resultat2.155.021765.704442.469812.944264.037
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.155.021765.704442.469812.944264.037
Skat af årets resultat8.46319.189-15.93322.954-4.408
Årets resultat2.163.484784.893426.536835.898259.629

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000540900
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.4322.0661.8881.590196
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.4322.0661.8882.1301.096
Grunde og bygninger16.70817.06033.03439.66722.081
Andre anlæg og driftsmidler2.7783.6793.2702.0062.544
Øvrige materielle anlægsaktiver11.37802.40300
Materielle anlægsaktiver i alt30.86420.73938.70741.67324.625
Kapitalandele5.973.3874.804.4463.337.6863.417.6722.826.828
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0071.35200
Finansielle anlægsaktiver i alt5.973.3874.804.4463.409.0383.417.6722.826.828
Anlægsaktiver i alt6.005.6834.827.2513.449.6333.461.4752.852.549
Varebeholdninger1.037.462819.861622.328486.770420.049
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser23.49220.8437.2358.9681.867
Tilgodehavender hos nærtstående parter277.518207.799212.062106.387139.409
Andre tilgodehavender55.25022.81216.98930.8182.353
Værdipapirer1.497.8701.086.9851.246.4251.066.4041.107.844
Likvide midler7.78871.34310.71413.25718.886
Omsætningsaktiver i alt2.906.7252.239.5422.120.0251.713.8901.691.740
Status balance8.912.4087.066.7935.569.6585.175.3654.544.289
Selskabskapital301301301301301
Overført resultat2.905.1412.349.1372.222.6711.516.9281.563.102
Udbytte00000
Øvrige reserver4.698.0693.528.3572.542.5313.031.2692.526.752
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.603.5115.877.7954.765.5034.548.4984.090.155
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.603.5115.877.7954.765.5034.548.4984.090.155
Udskudt skat00000
Hensættelse36.88478961048799
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter103.052178.60058.03060.7672.082
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.008.503807.154641.675534.841377.068
Selskabsskat000048.134
Varekreditorer10.66718.1881.2945.085541
Anden gæld149.791184.267102.54625.68726.210
Kortfristet gæld i alt1.272.0131.188.209803.545626.380454.035
Passiver i alt8.912.4087.066.7935.569.6585.175.3654.544.289

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte5935021-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SELFINVEST ApS

CVR-nr 15008091

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

SELFINVEST ApS

CVR-nr: 15008091

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SELFINVEST ApS

CVR-nr: 15008091

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger