Proff
Proff
Annonce

Scania Danmark A/S

CVR-nr17045210
AdresseIndustribuen 19B, 2635 Ishøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.763.2992.669.9952.270.1811.921.1782.139.723
Vareforbrug1.917.2231.902.3131.551.6111.288.7661.495.282
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste846.315767.723718.737637.767644.441
Personaleomkostninger-385.196-339.608-325.471-321.709-333.551
Afskrivninger-214.157-197.707-223.825-235.465-227.537
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat246.962230.408169.44180.59383.353
Finansielle indtægter892250-35104466
Finansielle udgifter-3.867-994-1.338-980-630
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto12.5321.871000
Finansielle poster netto9.5571.127-1.373-876-164
Ordinært resultat256.519231.535168.06879.71783.189
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat256.519231.535168.06879.71783.189
Skat af årets resultat-56.551-51.455-37.114-17.593-18.526
Årets resultat199.968180.080130.95462.12464.663

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.4616.0726.5356.9687.430
Andre anlæg og driftsmidler13.106112.83292.02495.8541.240.065
Øvrige materielle anlægsaktiver1.046.876895.494968.4191.032.9480
Materielle anlægsaktiver i alt1.065.4431.014.3981.066.9781.135.7701.247.495
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.065.4431.014.3981.066.9781.135.7701.247.495
Varebeholdninger395.853313.463276.567152.888262.771
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser183.563181.739136.906140.894171.075
Tilgodehavender hos nærtstående parter543.657411.632419.694395.235149.039
Andre tilgodehavender71.79376.627112.816109.405110.166
Værdipapirer00000
Likvide midler14.79315.787150162240
Omsætningsaktiver i alt1.219.6161.008.353953.482808.150701.123
Status balance2.285.0592.022.7512.020.4601.943.9201.948.618
Selskabskapital20.00020.00020.00020.00020.000
Overført resultat216.746206.778196.698175.744163.620
Udbytte190.000170.000110.00050.00030.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel426.746396.778326.698245.744213.620
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt426.746396.778326.698245.744213.620
Udskudt skat00000
Hensættelse42.27360.37558.04552.97955.991
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld881.877715.260768.204838.551952.888
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt881.877715.260768.204838.551952.888
Kortfristet gæld til nærtstående parter192.77698.993128.68363.72050.567
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6.45312.5316.01903.862
Varekreditorer49.85569.41095.453106.35396.616
Anden gæld685.079669.404637.358636.573575.074
Kortfristet gæld i alt934.163850.338867.513806.646726.119
Passiver i alt2.285.0592.022.7512.020.4601.943.9201.948.618

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte647611584610616
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Scania Danmark A/S

CVR-nr 17045210

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Scania Danmark A/S

CVR-nr: 17045210

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Scania Danmark A/S

CVR-nr: 17045210

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger