Proff
Proff
Annonce
Annonce

Scan Group A/S

CVR-nr81260311
AdresseSnorresgade 18-20, 2300 København S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

2.113

1.694

1.802

3.405

1.742

Vareforbrug

26.648

21.386

20.851

26.724

19.952

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

86.958

54.106

4.888

-193

17.009

Personaleomkostninger

-125.469

-96.672

-34.757

-49.957

-31.883

Afskrivninger

-1.030

-1.070

-2.623

-3.056

-3.416

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-39.541

-43.636

-32.492

-53.206

-18.290

Finansielle indtægter

33.594

18.102

4.657

14.796

7.780

Finansielle udgifter

-3.604

-586

-9.824

-165

-5.860

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

755.536

596.179

154.606

119.041

70.701

Finansielle poster netto

785.526

613.695

149.439

133.672

72.621

Ordinært resultat

745.985

570.059

116.947

80.466

54.331

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

745.985

570.059

116.947

80.466

54.331

Skat af årets resultat

4.667

16.758

-2.559

10.240

5.199

Årets resultat

750.652

586.817

114.388

90.706

59.530

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

35.658

36.276

37.073

37.892

38.711

Andre anlæg og driftsmidler

14.289

13.836

14.034

15.835

19.118

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

49.947

50.112

51.107

53.727

57.829

Kapitalandele

1.414.228

1.027.025

563.068

505.649

481.715

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

186

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.414.228

1.027.025

563.068

505.649

481.901

Anlægsaktiver i alt

1.464.175

1.077.137

614.175

559.376

539.730

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.733

1.005

1.160

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

300.280

451.343

448.869

468.187

349.253

Andre tilgodehavender

37.337

34.720

22.334

25.870

18.414

Værdipapirer

389.090

0

111

97

45.806

Likvide midler

290.502

219.907

70.938

30.713

38.519

Omsætningsaktiver i alt

1.019.377

707.928

543.484

524.867

452.140

Status balance

2.483.552

1.785.065

1.157.659

1.084.243

991.870

Selskabskapital

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overført resultat

1.464.228

1.040.112

931.174

901.042

834.197

Udbytte

50.000

40.000

50.000

0

0

Øvrige reserver

848.604

599.201

134.999

132.896

110.190

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.365.832

1.682.313

1.119.173

1.036.938

947.387

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.365.832

1.682.313

1.119.173

1.036.938

947.387

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

1.535

1.371

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

11.216

17.492

12.300

10.701

19.836

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

4.889

3.980

5.189

3.744

2.767

Anden gæld

101.615

81.280

20.997

31.325

20.509

Kortfristet gæld i alt

117.720

102.752

38.486

45.770

43.112

Passiver i alt

2.483.552

1.785.065

1.157.659

1.084.243

991.870

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

37

35

36

37

36

Hent gratis årsrapporter

Scan Group A/S

CVR-nr 81260311

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Scan Group A/S

CVR-nr: 81260311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Scan Group A/S

CVR-nr: 81260311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger