Proff
Proff

Sørensens Kloak og Slamsugning ApS

CVR-nr31575826CVRP-nr1014532443
AdresseJernet 5, 6000 Kolding

Sørensens Kloak og Slamsugning er et kvalitetsbevidst firma, der beskæftiger sig med alt inden for kloakrensning og transport, samt specialopgaver inden for dette område.

Vort primære mål vil være at servicere vore kunder bedst muligt og med vores topmoderne udstyr føler vi os kompetente til af løse diverse opgaver hurtigt.

Med mere end 15 år i branchen er ingen opgaver for store eller for små. Vi yder akut slamsugning døgnet rundt, hvor erfarne medarbejdere står til rådighed. Vi tilbyder rapporteringsordning ved opgaver ved hjælp af online vognpark system, så kunder får en hurtig tilbagemelding ved udført arbejde. Der samme gælder ved evt. fejl/mangler ved rutinearbejde på feks. Pumpestationer, fedtbrønde, sandfang, olieudskillere samt diverse slamtanke med mere.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-102021-102020-102019-102018-10
Startdato

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

01.11.2017

Sluttdato

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

31.10.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.626

2.906

2.697

3.180

3.483

Personaleomkostninger

-1.742

-1.769

-1.506

-1.498

-1.285

Afskrivninger

-524

-499

-498

8

-423

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

359

638

693

1.690

1.775

Finansielle indtægter

0

0

0

27

0

Finansielle udgifter

-30

-30

-52

-108

-98

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-30

-30

-52

-81

-98

Ordinært resultat

329

608

640

1.609

1.676

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

329

608

640

1.609

1.676

Skat af årets resultat

-74

-128

-146

-355

-396

Årets resultat

255

480

495

1.254

1.280

BALANCEREGNSKAB

2022-102021-102020-102019-102018-10
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

1.093

1.617

1.866

2.120

2.447

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.093

1.617

1.866

2.120

2.447

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

1.093

1.617

1.866

2.120

2.447

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

881

662

750

817

439

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

902

443

Andre tilgodehavender

0

1

1

9

16

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.357

1.108

773

1.397

1.268

Omsætningsaktiver i alt

2.238

1.771

1.524

3.124

2.166

Status balance

3.330

3.388

3.390

5.245

4.613

Selskabskapital

250

250

250

250

250

Overført resultat

1.068

1.113

1.033

1.138

884

Udbytte

300

400

600

1.000

1.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.618

1.763

1.883

2.388

2.134

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.618

1.763

1.883

2.388

2.134

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

108

180

240

292

233

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

925

1.238

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

925

1.238

Kortfristet gæld til nærtstående parter

761

432

395

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

1

313

313

Selskabsskat

145

188

198

295

262

Varekreditorer

209

347

166

361

84

Anden gæld

228

306

508

669

349

Kortfristet gæld i alt

1.604

1.445

1.267

1.639

1.008

Passiver i alt

3.330

3.388

3.390

5.245

4.613

ANDET

2022-102021-102020-102019-102018-10
Antal ansatte

4

4

3

4

-

Hent gratis årsrapporter

Sørensens Kloak og Slamsugning ApS

CVR-nr 31575826

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

Sørensens Kloak og Slamsugning ApS

CVR-nr: 31575826

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7026479

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Ved akut hjælp, ring 27 89 00 60 / 27 89 00 61

Kreditrapport

Sørensens Kloak og Slamsugning ApS

CVR-nr: 31575826

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger