Proff
Proff
Annonce
Annonce

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr33040407
AdresseStadionparken 7, 6500 Vojens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.50913.5209.2388.7599.875
Personaleomkostninger-11.678-11.111-10.521-9.961-9.534
Afskrivninger-133-115-71-32-69
Kapacitetsomkostninger-4.3000000
Primært resultat-4.6022.293-1.354-1.234272
Finansielle indtægter4.83602451990
Finansielle udgifter-298-439-446-396-55
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.5001.000-6381.5000
Finansielle poster netto6.038561-8391.303-55
Ordinært resultat1.4352.854-2.19269217
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.4352.854-2.19269217
Skat af årets resultat-3-417337299-49
Årets resultat1.4322.437-1.855367167

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver20027218700
Immaterielle anlægsaktiver i alt200272187014.734
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler113152865891
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt113152865891
Kapitalandele10.73410.73438.00014.73414.734
Langfristede tilgodehavender1.8364.8005.8001.8001.800
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt12.57015.53443.80016.53416.534
Anlægsaktiver i alt12.88315.95844.07416.59216.624
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1453902343.510181
Tilgodehavender hos nærtstående parter62671.05210.66911.631
Andre tilgodehavender4.2261.1747643244.097
Værdipapirer00000
Likvide midler9224.5743.85446727
Omsætningsaktiver i alt5.6266.2476.45015.09316.855
Status balance18.50922.20550.52431.68533.480
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat1.8431.4114745.8895.522
Udbytte1.0001.500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.4433.5111.0746.4896.122
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.4433.5111.0746.4896.122
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld03.60014.86811.00010.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt03.60014.86811.00010.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.9637.94628.1609.88414.425
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5448683
Selskabsskat000028
Varekreditorer265193312381357
Anden gæld5.8346.9516.1063.0642.544
Kortfristet gæld i alt15.06615.09434.58214.19617.358
Passiver i alt18.50922.20550.52431.68533.480

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte1817161514
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr 33040407

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr: 33040407

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SØNDERJYSK ELITESPORT A/S

CVR-nr: 33040407

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger