Proff
Proff
Profile-7046184
VI ER DE BEDSTE NÅR DET GÆLDER SAMARBEJDE.
Profile-7046185

Rynkeby Maskinfabrik A/S

CVR-nr39071118
AdresseRynkebyvej 238, 5350 Rynkeby

SAMMEN ER VI STÆRKEST
• Rynkeby Maskinfabrik gør en dyd ud af at være mere end bare din leverandør af spåntagning. Vi er din samarbejdspartner, uanset om du er kunde eller underleverandør.
Det er en del af vores virksomhedskultur, at vi sammen gør hinanden stærkere. Derfor prioriterer vi det tætte og gode samarbejde, som gør, at vi hele tiden kan tilbyde den bedst mulige løsning til dig som kunde. På den måde får du en løsning, der passer til præcis dit behov.

• I mere end 120 år har denne holdning karakteriseret os – og det skaber værdi for dig som kunde at vide, hvilke egenskaber vores forretning er bygget op omkring. Vi efterlever traditionen tro de samme værdier i hverdagen og skaber identitet blandt vores medarbejdere ved at holde fokus på samarbejdet og den tætte relation.

Socialt ansvar
• På Rynkeby Maskinfabrik er vi bevidste om vort sociale ansvar, og vi har derfor blandt andet flere ansættelser på specielle vilkår og 3 lærlinge ansat.

Mere end 120 års erfaring
• I mere end 120 år har Rynkeby Maskinfabrik A/S leveret og udviklet unikke løsninger til vores kunder. Med en passion for det traditionelle og gedigne håndværk grundlagde maskinbyggeren Jacob Rasmussen Rynkeby Maskinfabrik i 1895. Maskinerne er i dag blevet mere avancerede, effektive og præcise, men Jacob Rasmussens passion for det gode gedigne håndværk er stadig i fokus.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

31.551

24.031

21.009

25.245

22.009

Personaleomkostninger

-23.573

-19.023

-18.030

-20.441

-17.709

Afskrivninger

-3.107

-3.116

-2.648

-2.722

-2.690

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.871

1.892

331

2.082

1.610

Finansielle indtægter

53

1

0

0

0

Finansielle udgifter

-616

-557

-518

-613

-619

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-563

-556

-518

-613

-619

Ordinært resultat

4.308

1.336

-187

1.470

992

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4.308

1.336

-187

1.470

992

Skat af årets resultat

-1.005

-352

-18

-390

-282

Årets resultat

3.303

984

-205

1.080

710

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

172

48

84

115

135

Immaterielle anlægsaktiver i alt

172

48

84

115

135

Grunde og bygninger

9.387

8.326

3.423

3.870

2.847

Andre anlæg og driftsmidler

12.352

13.429

15.943

12.817

14.844

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

920

0

Materielle anlægsaktiver i alt

21.740

21.755

19.365

17.608

17.691

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

21.911

21.803

19.449

17.723

17.826

Varebeholdninger

12.435

8.923

10.172

11.844

7.576

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8.864

5.396

3.320

7.883

4.745

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

148

180

505

118

119

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

868

911

661

599

618

Omsætningsaktiver i alt

22.326

15.421

14.668

20.454

13.067

Status balance

44.238

37.224

34.117

38.177

30.893

Selskabskapital

800

800

800

800

800

Overført resultat

10.376

8.073

7.480

7.583

7.030

Udbytte

1.000

500

0

600

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

12.176

9.373

8.280

8.983

7.830

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

12.176

9.373

8.280

8.983

7.830

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

1.219

1.151

1.080

1.034

1.094

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

4.164

4.292

2.016

2.368

2.708

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

8.399

9.081

10.517

7.531

8.642

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

12.563

13.372

12.534

9.899

11.350

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

207

282

342

340

338

Kortfristet gæld til banker

963

18

1.536

5.481

111

Selskabsskat

801

63

0

493

417

Varekreditorer

8.626

5.373

2.626

6.638

2.656

Anden gæld

7.683

7.591

7.720

5.308

7.098

Kortfristet gæld i alt

18.280

13.327

12.223

18.260

10.619

Passiver i alt

44.238

37.224

34.117

38.177

30.893

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

43

39

41

42

38

Hent gratis årsrapporter

Rynkeby Maskinfabrik A/S

CVR-nr 39071118

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Rynkeby Maskinfabrik A/S

CVR-nr: 39071118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika


Certificeringer

• PRÆCIS Rynkeby Maskinfabrik er ISO 9001 certificeret. Med 3D opmålingsmaskiner dokumenterer vi kvaliteten af vores produkter, hvilket sikrer dig en ensartet høj kvalitet
• PRÆCIS Rynkeby Maskinfabrik er ISO 9001 certificeret. Med 3D opmålingsmaskiner dokumenterer vi kvaliteten af vores produkter, hvilket sikrer dig en ensartet høj kvalitet
• Rynkeby Maskinfabrik er ISO 9001 certificeret og derudover tilpasser vi os naturligvis eventuelle kundespecifikke krav.
• Rynkeby Maskinfabrik er ISO 9001 certificeret og derudover tilpasser vi os naturligvis eventuelle kundespecifikke krav.
• KOMPETENT Vi observerer, lytter, udvikler og skaber de bedste løsninger i tæt samarbejde med dig, fordi det skaber unikke resultater, som giver værdi for både dig og os
• KOMPETENT Vi observerer, lytter, udvikler og skaber de bedste løsninger i tæt samarbejde med dig, fordi det skaber unikke resultater, som giver værdi for både dig og os
• REAKTIONSDYGTIG Vores kommandoveje er korte, og vi kan derfor nemt og hurtigt tilpasse vores interne arbejdsgange til den enkelte ordre. Det giver dig en hurtig og fleksibel reaktionstid.
• REAKTIONSDYGTIG Vores kommandoveje er korte, og vi kan derfor nemt og hurtigt tilpasse vores interne arbejdsgange til den enkelte ordre. Det giver dig en hurtig og fleksibel reaktionstid.
• INNOVATIV Vi investerer løbende i både medarbejdere og maskinparken for at optimere processerne og sikre en kontinuerlig udvikling i produktporteføljen
• INNOVATIV Vi investerer løbende i både medarbejdere og maskinparken for at optimere processerne og sikre en kontinuerlig udvikling i produktporteføljen

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Rynkeby Maskinfabrik A/S

CVR-nr: 39071118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger