Proff
Proff
Annonce
Annonce

RW EVENT ApS

CVR-nr25870387
AdresseSønderhave 2, 5772 Kværndrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-7

-138

-146

347

91

Personaleomkostninger

-1

-7

-34

-123

-128

Afskrivninger

-13

-7

-11

-14

-9

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-10

Primært resultat

-21

-152

-190

211

-56

Finansielle indtægter

0

1

0

0

0

Finansielle udgifter

-1

-5

-4

-1

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-1

-4

-4

0

0

Ordinært resultat

-22

-156

-194

210

-56

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-22

-156

-194

210

-56

Skat af årets resultat

3

34

42

-46

12

Årets resultat

-19

-121

-152

164

-44

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

1

7

17

14

Andre anlæg og driftsmidler

37

49

0

6

14

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

315

0

Materielle anlægsaktiver i alt

37

50

7

339

29

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

37

50

7

339

29

Varebeholdninger

0

24

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

45

9

22

80

55

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

189

10

0

Andre tilgodehavender

78

100

46

21

63

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

13

38

52

106

47

Omsætningsaktiver i alt

136

170

308

218

165

Status balance

173

220

315

557

194

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

-276

-257

-135

17

-47

Udbytte

0

0

0

100

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-151

-132

-10

242

78

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-151

-132

-10

242

78

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

36

----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

229

227

280

33

37

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

46

114

21

76

16

Anden gæld

12

11

24

76

0

Kortfristet gæld i alt

288

352

325

315

116

Passiver i alt

173

220

315

557

194

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-

1

1

2

2

Hent gratis årsrapporter

RW EVENT ApS

CVR-nr 25870387

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RW EVENT ApS

CVR-nr: 25870387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

RW EVENT ApS

CVR-nr: 25870387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger