Proff
Proff
Annonce
Annonce

RW EVENT ApS

CVR-nr25870387
AdresseSønderhave 2, 5772 Kværndrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-7-138-14634791
Personaleomkostninger-1-7-34-123-128
Afskrivninger-13-7-11-14-9
Kapacitetsomkostninger0000-10
Primært resultat-21-152-190211-56
Finansielle indtægter01000
Finansielle udgifter-1-5-4-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-4-400
Ordinært resultat-22-156-194210-56
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-22-156-194210-56
Skat af årets resultat33442-4612
Årets resultat-19-121-152164-44

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0171714
Andre anlæg og driftsmidler37490614
Øvrige materielle anlægsaktiver0003150
Materielle anlægsaktiver i alt3750733929
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3750733929
Varebeholdninger024000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser459228055
Tilgodehavender hos nærtstående parter00189100
Andre tilgodehavender78100462163
Værdipapirer00000
Likvide midler13385210647
Omsætningsaktiver i alt136170308218165
Status balance173220315557194
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-276-257-13517-47
Udbytte0001000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-151-132-1024278
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-151-132-1024278
Udskudt skat00000
Hensættelse36----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2292272803337
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer46114217616
Anden gæld121124760
Kortfristet gæld i alt288352325315116
Passiver i alt173220315557194

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-1122
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RW EVENT ApS

CVR-nr 25870387

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RW EVENT ApS

CVR-nr: 25870387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

RW EVENT ApS

CVR-nr: 25870387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger