Proff
Proff
Annonce
Annonce

RISIKA A/S

CVR-nr37677892
AdresseSortedam Dossering 55, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.331234988-504-558
Personaleomkostninger-25.719-6.861-4.058-2.539-129
Afskrivninger-2.765-1.978-887-303-418
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-20.153-8.605-3.957-3.010-914
Finansielle indtægter520000
Finansielle udgifter-605-388-149-6-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-553-387-149-6-23
Ordinært resultat-20.706-8.993-4.105-3.015-937
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-20.706-8.993-4.105-3.015-937
Skat af årets resultat2.9171.1921.186651202
Årets resultat-17.789-7.801-2.919-2.364-736

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill760000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver011.1447.6874.1421.381
Immaterielle anlægsaktiver i alt21.71311.1447.6874.1421.381
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4211000
Langfristede tilgodehavender020470700
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2810000
Finansielle anlægsaktiver i alt32421570700
Anlægsaktiver i alt22.03611.3597.7574.2121.381
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7302101467614
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.3771.187000
Andre tilgodehavender2.927202972674571
Værdipapirer00000
Likvide midler8.28833.7803.32286545
Omsætningsaktiver i alt14.83835.5274.4741.621630
Status balance36.87446.88712.2315.8332.011
Selskabskapital887851558501399
Overført resultat5.46726.270-1.334520-577
Udbytte00000
Øvrige reserver16.8778.6925.9003.1371.077
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.23135.8135.1244.159900
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.23135.8135.1244.159900
Udskudt skat00000
Hensættelse0193294608681
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter07.233000
Langfristet gæld til banker6.73004.53700
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5655545431830
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.2967.7865.0801830
Kortfristet gæld til nærtstående parter14003186
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer8355311033661
Anden gæld5.4982.5641.631844182
Kortfristet gæld i alt6.3473.0941.734883430
Passiver i alt36.87446.88712.2315.8332.011

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte331616175
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RISIKA A/S

CVR-nr 37677892

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RISIKA A/S

CVR-nr: 37677892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RISIKA A/S

CVR-nr: 37677892

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger