Proff
Proff
Annonce

RING BILER ApS

CVR-nr18673339
AdresseSkallegårdsvej 1, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.6799.8708.7927.0655.505
Personaleomkostninger-5.860-5.152-4.591-3.259-2.330
Afskrivninger-505-455-319-269-149
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.3144.2643.8823.5383.026
Finansielle indtægter1311261043366
Finansielle udgifter-488-423-290-370-166
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-357-297-187-337-100
Ordinært resultat1.9563.9673.6953.2002.926
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.9563.9673.6953.2002.926
Skat af årets resultat-431-875-814-711-643
Årets resultat1.5263.0932.8812.4892.283

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger7.6457.8017.9318.0568.054
Andre anlæg og driftsmidler5191.166653100137
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.1648.9678.5848.1568.190
Kapitalandele959519190
Langfristede tilgodehavender10512013500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt200215154190
Anlægsaktiver i alt8.3649.1818.7388.1758.190
Varebeholdninger11.39911.57911.0629.0408.700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.7032.9762.9442.8902.780
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender354319598108
Værdipapirer00000
Likvide midler841851638
Omsætningsaktiver i alt14.42914.72014.40512.20412.374
Status balance22.79323.90123.14320.37920.565
Selskabskapital1.0381.0381.0381.0381.038
Overført resultat6.2446.2185.1264.2453.256
Udbytte1.5002.0002.0001.5001.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.7829.2568.1646.7835.794
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.7829.2568.1646.7835.794
Udskudt skat00000
Hensættelse2332001528513
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.4233.6093.8594.1124.352
Langfristet gæld til banker00001.759
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000200
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.4233.6093.8594.1326.110
Kortfristet gæld til nærtstående parter8101.8293.9942.8972.757
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.5576.8243.9472.1032.753
Selskabsskat398819748640583
Varekreditorer804570587297927
Anden gæld7877931.6933.4431.628
Kortfristet gæld i alt10.35510.83610.9699.3808.647
Passiver i alt22.79323.90123.14320.37920.565

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte111111108
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RING BILER ApS

CVR-nr 18673339

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RING BILER ApS

CVR-nr: 18673339

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RING BILER ApS

CVR-nr: 18673339

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger