Proff
Proff
Annonce
Annonce

RIKMO INVEST ApS

CVR-nr30282043
AdresseDanmarksgade 27 A 2, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-20-16-16-10-10
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-20-16-16-10-10
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-5-8-2-26-53
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto527412627324262
Finansielle poster netto522404626299209
Ordinært resultat502388610288199
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat502388610288199
Skat af årets resultat00000
Årets resultat502388610288199

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele5.0694.5425.4255.3006.180
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.0694.5425.4255.3006.180
Anlægsaktiver i alt5.0694.5425.4255.3006.180
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00300
Værdipapirer00000
Likvide midler261.532370380
Omsætningsaktiver i alt261.532373380
Status balance5.0956.0735.7985.3376.180
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat4.9644.4625.5545.1694.881
Udbytte01.48011300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.0896.0675.7925.2945.006
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.0896.0675.7925.2945.006
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000700
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld66643474
Kortfristet gæld i alt666431.174
Passiver i alt5.0956.0735.7985.3376.180

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000

Hent gratis årsrapporter

RIKMO INVEST ApS

CVR-nr 30282043

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

RIKMO INVEST ApS

CVR-nr: 30282043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

RIKMO INVEST ApS

CVR-nr: 30282043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger