Proff
Proff

Ricos TV-inspektion A/S

CVR-nr38724649
AdresseVirkelyst 17, 4420 Regstrup

Kloakservice på Sjælland 
Rico’s TV Inspektion er det oplagte valg til opgaven, hvis din kommune eller din entreprenørvirksomhed har brug for en kompetent og erfaren samarbejdspartner inden for kloakservice.

Vi har udført kloakservice for et utal af kunder på Sjælland gennem årene, og vores ekspertise er oparbejdet gennem mere end 15 år i branchen.​

Der er i dag 12 dygtige og veluddannede medarbejdere i vores stab, og vi er samtidig DTVK-godkendt.​

Har du brug for at få udført professionel kloakservice i Holbæk, Kalundborg, Odsherred eller et helt andet sted på Sjælland, og leder du efter et kloakfirma, der kan varetage din opgave? Så er du kommet til det helt rette sted.

​Hos Rico’s TV Inspektion har vi stor erfaring inden for kloakarbejde. Vi udfører en lang række forskellige opgaver, heriblandt TV-inspektion, andre kloakopgaver og industriservice for både erhverv, private og det offentlige. Fra vores placering i Regstrup kan vi køre ud til opgaver på hele Sjælland, ligesom vi også gerne tager turen over broen til Fyn.​

​Hos os er vores kunder altid i fokus, hvorfor vi naturligvis skræddersyr vores aftaler, så de matcher dine specifikke behov. Samtidig kan du trygt stole på, at vi sørger for at få udført din opgave. Vi giver nemlig ikke op, og vi stopper ikke, før vi er færdige med vores arbejde.
 
 

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

11.322

10.114

8.800

9.446

10.288

Personaleomkostninger

-9.238

-8.059

-7.655

-8.271

-7.602

Afskrivninger

-551

-630

-571

-781

-700

Kapacitetsomkostninger

-266

0

0

0

0

Primært resultat

1.266

1.425

407

117

1.752

Finansielle indtægter

4

4

0

1

5

Finansielle udgifter

-185

-191

-167

-279

-240

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-181

-186

-167

-277

-234

Ordinært resultat

1.085

1.239

407

117

1.752

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.085

1.239

407

117

1.752

Skat af årets resultat

-316

-146

-142

-103

-446

Årets resultat

769

1.093

266

14

1.306

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

480

600

720

840

960

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

480

600

720

840

960

Grunde og bygninger

8.063

7.501

7.340

6.909

6.419

Andre anlæg og driftsmidler

699

711

514

725

1.128

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

8.762

8.212

7.855

7.634

7.547

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

9.242

8.812

8.575

8.474

8.507

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.932

4.255

3.175

2.108

2.619

Tilgodehavender hos nærtstående parter

79

0

49

70

3

Andre tilgodehavender

144

72

161

342

52

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

581

Omsætningsaktiver i alt

5.783

6.222

5.275

4.973

5.389

Status balance

15.026

15.035

13.130

12.607

12.936

Selskabskapital

556

556

556

556

556

Overført resultat

5.572

4.803

4.285

4.595

4.461

Udbytte

0

575

125

-150

120

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.128

5.934

4.966

5.000

5.136

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

6.128

5.934

4.966

5.000

5.136

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

347

278

427

234

351

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

2.238

2.371

2.504

2.630

1.638

Langfristet gæld til banker

2.088

2.114

1.541

1.268

1.294

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

220

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

4.327

4.485

6.549

6.748

4.571

Kortfristet gæld til nærtstående parter

8

39

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

132

129

124

124

116

Kortfristet gæld til banker

1.663

939

828

1.159

1.173

Selskabsskat

246

230

0

466

466

Varekreditorer

1.236

767

371

618

1.212

Anden gæld

939

2.233

2.369

888

1.550

Kortfristet gæld i alt

4.224

4.338

3.692

3.255

4.517

Passiver i alt

15.026

15.035

13.130

12.607

12.936

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

12

12

12

12

8

Hent gratis årsrapporter

Ricos TV-inspektion A/S

CVR-nr 38724649

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ricos TV-inspektion A/S

CVR-nr: 38724649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7041735

Firmaets links


Certificeringer

DTVK Godkendt (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning)
DTVK Godkendt (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning)

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Ricos TV-inspektion A/S

CVR-nr: 38724649

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger