Proff
Proff
Annonce
Annonce

REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr34619654
AdresseGammel Kongevej 138 A st, 1850 Frederiksberg C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-072021-072020-072019-072018-07
Startdato

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

01.08.2017

Sluttdato

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

31.07.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-072021-072020-072019-072018-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.4497.6005.9416.0766.535
Personaleomkostninger-5.778-5.401-4.960-4.661-4.984
Afskrivninger-308-309-310-341-345
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3631.8906711.0741.207
Finansielle indtægter042234165229
Finansielle udgifter-66-101-151-212-323
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-65-5983-47-94
Ordinært resultat2981.8307541.0271.113
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2981.8307541.0271.113
Skat af årets resultat00000
Årets resultat2981.8307541.0271.113

BALANCEREGNSKAB

2022-072021-072020-072019-072018-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.9503.2373.5233.8104.096
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.9503.2373.5233.8104.096
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler93114108214231
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt93114108214231
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver269269555
Finansielle anlægsaktiver i alt269269555
Anlægsaktiver i alt3.3123.6203.6354.0284.332
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.5163.5383.1242.7763.040
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0093292231
Værdipapirer00000
Likvide midler3052.0661.109880364
Omsætningsaktiver i alt5.0025.6054.3263.9853.760
Status balance8.3149.2247.9618.0138.092
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.9585.6603.8303.0762.026
Udbytte00000
Øvrige reserver00083105
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.4586.1604.3303.6582.631
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.4586.1604.3303.6582.631
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker5169491.1301.5391.736
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3766951.0896641.119
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8921.3311.8002.2032.855
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000247
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00138160374
Anden gæld9641.7331.6941.9911.984
Kortfristet gæld i alt9641.7331.8322.1512.605
Passiver i alt8.3149.2247.9618.0138.092

ANDET

2022-072021-072020-072019-072018-07
Antal ansatte11111111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 34619654

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 34619654

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 34619654

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger