Proff
Proff
Annonce

RENÉ KILDSGAARD ApS

CVR-nr28981252
AdresseBakken 57, 7441 Bording

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning280--00
Vareforbrug210000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste25912710400
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat25912710400
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter0-1-20-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-1-20-2
Ordinært resultat2591261020-2
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2591261020-2
Skat af årets resultat-570000
Årets resultat2021261020-2

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser004000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler518226741818
Omsætningsaktiver i alt5182261131818
Status balance5182261131818
Selskabskapital305305305305305
Overført resultat123-80-206-308-308
Udbytte-590000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel36922599-3-3
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt36922599-3-3
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat570000
Varekreditorer00000
Anden gæld331142121
Kortfristet gæld i alt1491142121
Passiver i alt5182261131818

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RENÉ KILDSGAARD ApS

CVR-nr 28981252

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

RENÉ KILDSGAARD ApS

CVR-nr: 28981252

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RENÉ KILDSGAARD ApS

CVR-nr: 28981252

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger