Proff
Proff
Annonce

Raunstrup Byggeri A/S

CVR-nr16929409
AdresseRobert Fultons Vej 22, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-062019-06
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste18.46518.3077.8066.4409.272
Personaleomkostninger0000-20.342
Afskrivninger-61-46-16-87-116
Kapacitetsomkostninger-7.716-7.285-4.551-5.925-7.118
Primært resultat10.74911.0213.2555142.154
Finansielle indtægter38618288449433
Finansielle udgifter-74-74-78-43-802
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto312-56210406-369
Ordinært resultat11.06010.9663.4669211.785
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.06010.9663.4669211.785
Skat af årets resultat-2.437-2.416-764-204-396
Årets resultat8.6238.5502.7027171.389

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler8815031996
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8815031996
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8815031996
Varebeholdninger0003.8073.769
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.62341.05613.93410.87237.657
Tilgodehavender hos nærtstående parter39.58527.3445.2063.9815.674
Andre tilgodehavender43445521.26819
Værdipapirer00000
Likvide midler0012.2846.9613.699
Omsætningsaktiver i alt61.65068.44531.56026.97950.888
Status balance61.73968.59531.59126.98850.984
Selskabskapital3.9483.9483.9483.9483.948
Overført resultat24.55115.9287.3784.6763.960
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.49819.87611.3268.6247.907
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.49819.87611.3268.6247.907
Udskudt skat0000-1.801
Hensættelse11.2097.2264.8824.2193.699
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9220000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt922000-1.801
Kortfristet gæld til nærtstående parter2342.43310743138
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker04.948000
Selskabsskat00001.117
Varekreditorer19.15632.40910.41110.45031.959
Anden gæld1.7201.7044.8653.6526.164
Kortfristet gæld i alt21.10941.49315.38314.14539.378
Passiver i alt61.73968.59531.59126.98850.984

ANDET

2023-122022-122021-122020-062019-06
Antal ansatte3133262335
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Raunstrup Byggeri A/S

CVR-nr 16929409

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Raunstrup Byggeri A/S

CVR-nr: 16929409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Raunstrup Byggeri A/S

CVR-nr: 16929409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger