Proff
Proff

Ramo ApS

CVR-nr32321208CVRP-nr1016631465
AdresseVillaparken 56, 7860 Spøttrup

Salg af gaffeltruck, eltruck, dieseltruck og sideloader

RAMO med på råd, når du skal løse dine interne transportudfordringer og anskaffe ny Metalbearbejdningsmaskineri. Hos RAMO slår vi på at anskaffe og videresælge maskiner, som er ud over det sædvanlige.

Vores gode forhold til kunderne er opnået gennem mange års målrettet arbejde med høj produktkvalitet, service og forretningsforståelse indenfor entreprenørbranchen.
 
Tag en dialog med Rasmus Mortensen, indehaver og sælger hos RAMO ApS, om en innovativ og lønsom løsning på jeres interne transport. Vi har den rette erfaring, den rette tekniske ekspertise og har ofte utraditionelle løsninger på velkendte problemstillinger.

Alt sammen med afsæt i vores stærke felt af kørende materiel og ekstraudstyr.

RAMO ApS har siden 2011 handlet med gaffeltrucks og internt transportmateriel, metalbearbejdningsmaskiner samt entreprenørmaskiner. Det er i dag gaffeltrucks som udgør størstedelen af fokusområdet. Vi prøver så vidt muligt at distancere os fra andre mindre virksomheder, ved bl.a. at have nogle specielle maskiner til specielle krav.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.2251.7601.195544732
Personaleomkostninger-664-604-514-574-534
Afskrivninger000-6-6
Kapacitetsomkostninger00060
Primært resultat5611.156681-30192
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-28-55-23-24-23
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28-55-23-24-23
Ordinært resultat5331.101657-54169
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5331.101657-54169
Skat af årets resultat-119-247-13913-35
Årets resultat414854518-41134

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00006
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00006
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver542232014
Finansielle anlægsaktiver i alt542232014
Anlægsaktiver i alt542232020
Varebeholdninger2.4611.736000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser173601177954
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender238340130
Værdipapirer00000
Likvide midler547900
Omsætningsaktiver i alt2.7562.190156913807
Status balance2.8102.2121.158913813
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.8201.465668150191
Udbytte5957000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9591.602748230271
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9591.602748230271
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1120000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1120000
Kortfristet gæld til nærtstående parter143771981990
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker21300243236
Selskabsskat25838713120
Varekreditorer1036411538
Anden gæld238270232268
Kortfristet gæld i alt739611410682542
Passiver i alt2.8102.2121.158913813

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte10011
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ramo ApS

CVR-nr 32321208

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Ramo ApS

CVR-nr: 32321208

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7048667

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
8:00 - 15:30
Tirsdag
8:00 - 15:30
Onsdag
8:00 - 15:30
Torsdag
8:00 - 15:30
Fredag
8:00 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Ramo ApS

CVR-nr: 32321208

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger