Proff
Proff
Annonce

RØVERKØB A/S

CVR-nr14790241
AdressePriorparken 355, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.38924.99030.84733.23722.068
Personaleomkostninger-19.589-19.334-19.329-18.613-16.286
Afskrivninger-61-68-88-73-31
Kapacitetsomkostninger000-70
Primært resultat3.7395.58811.43014.5455.750
Finansielle indtægter437242835303174
Finansielle udgifter-1.293-1.166-1.266-735-713
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-855-924-431-432-539
Ordinært resultat2.8844.66310.99914.1125.211
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.8844.66310.99914.1125.211
Skat af årets resultat-632-1.027-2.416-3.105-1.146
Årets resultat2.2523.6368.58211.0084.065

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7613720529374
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7613720529374
Kapitalandele4.0534.0534.0534.0534.053
Langfristede tilgodehavender4.1493.8753.6443.7813.738
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt8.2027.9287.6977.8347.790
Anlægsaktiver i alt8.2788.0647.9028.1267.864
Varebeholdninger9.8319.3008.4718.5798.502
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2869121.0091.047953
Tilgodehavender hos nærtstående parter15.60814.6022.65214.1614.147
Andre tilgodehavender1.046275792124
Værdipapirer00000
Likvide midler5.9373.52114.6279.7333.369
Omsætningsaktiver i alt33.70928.60926.83833.54116.995
Status balance41.98636.67334.74041.66824.859
Selskabskapital525525525525525
Overført resultat00000
Udbytte2.2523.6368.58211.0084.065
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.7774.1619.10711.5334.590
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.7774.1619.10711.5334.590
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6321.0262.4373.1020
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6321.0262.4373.1020
Kortfristet gæld til nærtstående parter35.52430.12318.87620.68115.805
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00001.148
Varekreditorer00000
Anden gæld01.3634.3206.3523.316
Kortfristet gæld i alt38.57731.48623.19627.03320.269
Passiver i alt41.98636.67334.74041.66824.859

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte50504847-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

RØVERKØB A/S

CVR-nr 14790241

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

RØVERKØB A/S

CVR-nr: 14790241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

RØVERKØB A/S

CVR-nr: 14790241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger