Proff
Proff
Annonce
Annonce

Qblue Balanced A/S

CVR-nr39987260
AdresseHavnegade 23 st, 1058 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste---
Personaleomkostninger

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat---
Finansielle indtægter

0

0

0

Finansielle udgifter

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

0

0

0

Ordinært resultat---
Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat---
Skat af årets resultat

0

0

0

Årets resultat---

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

0

0

0

Status balance

0

0

0

Selskabskapital

0

0

0

Overført resultat

0

0

0

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel---
Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt---
Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

Anden gæld

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

0

0

0

Passiver i alt---

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte---

Hent gratis årsrapporter

Qblue Balanced A/S

CVR-nr 39987260

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Qblue Balanced A/S

CVR-nr: 39987260

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Qblue Balanced A/S

CVR-nr: 39987260

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger