Proff
Proff
Annonce

Q8 DANMARK A/S

CVR-nr61082913
AdresseArne Jacobsens Allé 17 6, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdato

01.03.2022

01.03.2021

01.03.2020

01.03.2019

01.03.2018

Sluttdato

28.02.2023

28.02.2022

28.02.2021

28.02.2020

28.02.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning8.471.2635.797.6303.883.8185.009.1894.984.910
Vareforbrug7.768.1014.988.3843.217.9394.485.3564.501.647
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste766.215882.107742.804599.792558.247
Personaleomkostninger-380.879-370.878-357.964-355.445-347.723
Afskrivninger-144.662-149.968-144.582-172.850-165.723
Kapacitetsomkostninger-4.410-3.434-6.363-11.433-40.811
Primært resultat236.264357.827233.89560.0643.990
Finansielle indtægter2.7321.1269581.6732.947
Finansielle udgifter-12.557-1.619-2.022-599-647
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9.825-493-1.0641.0742.300
Ordinært resultat226.439357.334232.83161.1386.290
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat226.439357.334232.83161.1386.290
Skat af årets resultat-44.297-76.223-50.364-13.3441.403
Årets resultat182.142281.111182.46747.7947.693

BALANCEREGNSKAB

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver19.13924.95832.08628.43731.776
Immaterielle anlægsaktiver i alt19.13924.95832.08628.43731.776
Grunde og bygninger521.830498.021502.085526.839544.074
Andre anlæg og driftsmidler437.348418.782393.224409.791458.516
Øvrige materielle anlægsaktiver34.39137.80029.17635.92819.103
Materielle anlægsaktiver i alt993.569954.603924.485972.5581.021.693
Kapitalandele118.5154.4925.1065.6535.183
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.8236.3846.3156.7868.535
Finansielle anlægsaktiver i alt126.33810.87611.42112.43913.718
Anlægsaktiver i alt1.139.046990.437967.9921.013.4341.067.187
Varebeholdninger481.831371.345325.699354.429361.808
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.011.990964.620719.330693.184686.482
Tilgodehavender hos nærtstående parter420.554845.232586.873268.56175.739
Andre tilgodehavender172.826194.812153.893221.054278.604
Værdipapirer00000
Likvide midler30.60531.28747.16241.72840.248
Omsætningsaktiver i alt2.129.8652.418.9301.842.5421.589.3001.451.667
Status balance3.268.9113.409.3672.810.5342.602.7342.518.854
Selskabskapital251.000251.000251.000251.000251.000
Overført resultat2.044.6181.880.3831.591.6991.405.6481.353.584
Udbytte00000
Øvrige reserver-4.6920000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.290.9262.131.3831.842.6991.656.6481.604.584
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.290.9262.131.3831.842.6991.656.6481.604.584
Udskudt skat00000
Hensættelse16.97721.20023.80628.49330.207
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter112.30179.59983.47782.79271.434
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat23.09856.45523.30700
Varekreditorer496.418804.324513.408495.873492.579
Anden gæld329.191316.406323.837338.928320.050
Kortfristet gæld i alt961.0081.256.784944.029917.593884.063
Passiver i alt3.268.9113.409.3672.810.5342.602.7342.518.854

ANDET

2023-022022-022021-022020-022019-02
Antal ansatte748730725730722
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Q8 DANMARK A/S

CVR-nr 61082913

Årsrapport 01.03.2022 (PDF)

Periode: 01.03.2022 - 28.02.2023

Årsrapport 01.03.2021 (PDF)

Periode: 01.03.2021 - 28.02.2022

Årsrapport 01.03.2020 (PDF)

Periode: 01.03.2020 - 28.02.2021

Årsrapport 01.03.2019 (PDF)

Periode: 01.03.2019 - 28.02.2020

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 28.02.2019

Årsrapport 01.03.2017 (PDF)

Periode: 01.03.2017 - 28.02.2018

Kreditrapport

Q8 DANMARK A/S

CVR-nr: 61082913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Q8 DANMARK A/S

CVR-nr: 61082913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger