Proff
Proff
Annonce
Annonce

Pulskoncept ApS

CVR-nr37153419
AdresseNøddehaven 22, 2500 Valby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste646661382447354
Personaleomkostninger-589-194-431-423-294
Afskrivninger0-9-31-31-31
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat56458-81-729
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-2-3-1-2-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-3-1-2-4
Ordinært resultat54455-82-925
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat54455-82-925
Skat af årets resultat-12-53-53712
Årets resultat42402-135-337

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0094070
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0094070
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt0094070
Varebeholdninger000210
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser102132141717
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0005346
Værdipapirer00000
Likvide midler201162346269
Omsætningsaktiver i alt30329448154134
Status balance30329457194204
Selskabskapital5050505050
Overført resultat199157-245-89-87
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel249207-195-39-37
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt249207-195-39-37
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1127173188202
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1355000
Varekreditorer00012
Anden gæld305784337
Kortfristet gæld i alt5487252233241
Passiver i alt30329457194204

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte221--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Pulskoncept ApS

CVR-nr 37153419

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Pulskoncept ApS

CVR-nr: 37153419

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Pulskoncept ApS

CVR-nr: 37153419

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger