Proff
Proff
Annonce
Annonce

Pulskoncept ApS

CVR-nr37153419
AdresseNøddehaven 22, 2500 Valby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

646

661

382

447

354

Personaleomkostninger

-589

-194

-431

-423

-294

Afskrivninger

0

-9

-31

-31

-31

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

56

458

-81

-7

29

Finansielle indtægter

1

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-2

-3

-1

-2

-4

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-2

-3

-1

-2

-4

Ordinært resultat

54

455

-82

-9

25

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

54

455

-82

-9

25

Skat af årets resultat

-12

-53

-53

7

12

Årets resultat

42

402

-135

-3

37

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

9

40

70

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

9

40

70

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

9

40

70

Varebeholdninger

0

0

0

21

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

102

132

14

17

17

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

53

46

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

201

162

34

62

69

Omsætningsaktiver i alt

303

294

48

154

134

Status balance

303

294

57

194

204

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

199

157

-245

-89

-87

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

249

207

-195

-39

-37

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

249

207

-195

-39

-37

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

11

27

173

188

202

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

13

55

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

1

2

Anden gæld

30

5

78

43

37

Kortfristet gæld i alt

54

87

252

233

241

Passiver i alt

303

294

57

194

204

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

2

2

1

--

Hent gratis årsrapporter

Pulskoncept ApS

CVR-nr 37153419

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Pulskoncept ApS

CVR-nr: 37153419

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Pulskoncept ApS

CVR-nr: 37153419

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger