Proff
Proff
Annonce
Annonce

property development ApS

CVR-nr41181168
AdresseToldbodgade 59 B, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

17.02.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste18741-3
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat18741-3
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-177-1230
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-177-1230
Ordinært resultat10-82-3
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat10-82-3
Skat af årets resultat-2180
Årets resultat8-64-3

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger3.6563.6560
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt3.6563.6560
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt3.6563.6560
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender16180
Værdipapirer000
Likvide midler273440
Omsætningsaktiver i alt435240
Status balance3.6993.70740
Selskabskapital404040
Overført resultat-59-67-3
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-19-2737
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-19-2737
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.54400
Langfristet gæld til banker02.6290
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt2.5442.6290
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld1.1741.1063
Kortfristet gæld i alt1.1741.1063
Passiver i alt3.6993.70740

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte00-

Hent gratis årsrapporter

property development ApS

CVR-nr 41181168

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 17.02.2020 (PDF)

Periode: 17.02.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

property development ApS

CVR-nr: 41181168

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

property development ApS

CVR-nr: 41181168

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger