Proff
Proff
Annonce
Annonce

PORCUS ApS

CVR-nr26927935
AdresseØrbækvej 276, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste30.17930.30520.35414.53612.966
Personaleomkostninger-15.433-14.306-8.977-6.337-5.972
Afskrivninger-1.111-1.006-689-477-395
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat13.63514.99310.6887.7216.598
Finansielle indtægter2943559387
Finansielle udgifter-110-111-40-59-59
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000788-207
Finansielle poster netto-81-6815822-179
Ordinært resultat13.55314.92510.7038.5436.419
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat13.55314.92510.7038.5436.419
Skat af årets resultat-2.988-3.292-2.400-1.725-1.471
Årets resultat10.56511.6338.3036.8194.948

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill10.52310.8637.7812.5312.869
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt10.52310.8637.7812.5312.869
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2491241613547
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2491241613547
Kapitalandele6.0506.0505.50000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8583817672
Finansielle anlægsaktiver i alt6.1356.1335.5817672
Anlægsaktiver i alt16.90717.12013.5232.6432.988
Varebeholdninger150150141207131
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.6084.5213.1073.0532.732
Tilgodehavender hos nærtstående parter00002.722
Andre tilgodehavender4923.8922.4703.6800
Værdipapirer00000
Likvide midler3276281.769382453
Omsætningsaktiver i alt6.0489.5227.5217.3946.092
Status balance22.95526.64221.04410.0379.080
Selskabskapital437437437312312
Overført resultat4.5924.8775.14404
Udbytte10.85011.9009.0006.8224.950
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.87917.21414.5807.1345.266
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.87917.21414.5807.1345.266
Udskudt skat00000
Hensættelse725594514444520
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004141490
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt004141490
Kortfristet gæld til nærtstående parter008500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.1510000
Selskabsskat048210215915
Varekreditorer1.474716421609458
Anden gæld2.7278.0704.8191.4861.921
Kortfristet gæld i alt6.3528.8355.5352.3093.294
Passiver i alt22.95526.64221.04410.0379.080

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2525151212

Hent gratis årsrapporter

PORCUS ApS

CVR-nr 26927935

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PORCUS ApS

CVR-nr: 26927935

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PORCUS ApS

CVR-nr: 26927935

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger