Proff
Proff
Annonce

POPERMO FORSIKRING G/S

CVR-nr61672311
AdresseC.F. Tietgens Boulevard 38, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning273.552245.161233.957--
Vareforbrug267.513207.940192.96200
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.03937.22140.995--
Personaleomkostninger-36.135-35.393-35.62200
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-30.0961.8285.373--
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1.462-1.662-1.71100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto39.745-28.69824.76100
Finansielle poster netto38.283-30.36023.05000
Ordinært resultat8.187-28.53228.423--
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.187-28.53228.423--
Skat af årets resultat-1.8246.112-6.26400
Årets resultat6.363-22.42022.159--

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver18.90121.74824.38100
Immaterielle anlægsaktiver i alt18.90121.74824.38100
Grunde og bygninger31.99533.04534.09500
Andre anlæg og driftsmidler4.0194.6504.29700
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt36.01437.69538.39200
Kapitalandele598.215561.065606.28300
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt598.215561.065606.28300
Anlægsaktiver i alt653.130620.508669.05600
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender24.22623.12221.96400
Værdipapirer00000
Likvide midler7.1650000
Omsætningsaktiver i alt39.76630.42228.75900
Status balance692.896650.930697.81500
Selskabskapital00000
Overført resultat6.363-22.42022.15900
Udbytte00000
Øvrige reserver490.526512.946490.78700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel496.889490.526512.946--
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt496.889490.526512.946--
Udskudt skat00000
Hensættelse179.714143.345162.388--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.2158.8276.97500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.2158.8276.97500
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat005.47400
Varekreditorer7.0788.23210.03200
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt7.0788.23215.50600
Passiver i alt692.896650.930697.815--

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte444139--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

POPERMO FORSIKRING G/S

CVR-nr 61672311

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

POPERMO FORSIKRING G/S

CVR-nr: 61672311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

POPERMO FORSIKRING G/S

CVR-nr: 61672311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger