Proff
Proff
Annonce

POLITIKEN-FONDEN

CVR-nr11606792
AdresseRådhuspladsen 37, 1550 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug2.1512.4782.0121.6921.685
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.151-2.478-2.012-1.692-1.685
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.151-2.478-2.012-1.692-1.685
Finansielle indtægter10.7544.28911.3954.71917.864
Finansielle udgifter-12-18.181-64-59-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6.3136.3096.3086.3020
Finansielle poster netto17.055-7.58317.63910.96217.804
Ordinært resultat14.904-10.06115.6279.27016.119
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.904-10.06115.6279.27016.119
Skat af årets resultat00000
Årets resultat14.904-10.06115.6279.27016.119

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele44.88144.72644.07743.95142.564
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2019191818
Finansielle anlægsaktiver i alt44.90144.74544.09643.96942.582
Anlægsaktiver i alt44.90144.74544.09643.96942.582
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6871.0025141.127560
Værdipapirer93.08583.09097.92479.20277.556
Likvide midler1.9543.8343.82511.0229.826
Omsætningsaktiver i alt95.72687.926102.26391.35187.942
Status balance140.627132.671146.359135.320130.524
Selskabskapital75.00075.00075.00075.00075.000
Overført resultat52.20646.28659.78349.94044.339
Udbytte00000
Øvrige reserver7.5007.5007.5007.5007.500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel134.706128.786142.283132.440126.839
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt134.706128.786142.283132.440126.839
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld5.9213.8854.0762.8803.685
Kortfristet gæld i alt5.9213.8854.0762.8803.685
Passiver i alt140.627132.671146.359135.320130.524

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-0---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

POLITIKEN-FONDEN

CVR-nr 11606792

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

POLITIKEN-FONDEN

CVR-nr: 11606792

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

POLITIKEN-FONDEN

CVR-nr: 11606792

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger