Proff
Proff
Annonce
Annonce

PLOUG NIEMANN LEDERUDVIKLING A/S

CVR-nr19190587
AdresseNikolaj Plads 30 2 tv, 1067 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----5.447
Vareforbrug00001.614
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.4664.8734.5674.0083.834
Personaleomkostninger-4.679-3.405-3.122-3.001-2.578
Afskrivninger-12-21-11-10-6
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7751.4481.4339971.249
Finansielle indtægter01000
Finansielle udgifter-25-24-20-12-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-25-23-20-12-12
Ordinært resultat1.7511.4241.4139851.237
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.7511.4241.4139851.237
Skat af årets resultat-386-322-310-224-277
Årets resultat1.3641.1021.103760961

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger10131700
Andre anlæg og driftsmidler716332030
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1729502030
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver227207202185181
Finansielle anlægsaktiver i alt227207202185181
Anlægsaktiver i alt244236252205211
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.4471.6891.7159191.811
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender661453015
Værdipapirer00000
Likvide midler1.7131.4321.9062.3191.309
Omsætningsaktiver i alt4.2263.1223.6663.2683.135
Status balance4.4703.3583.9183.4733.346
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat7010649710
Udbytte1.4001.0002.070750961
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9701.6062.5742.2211.461
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9701.6062.5742.2211.461
Udskudt skat00000
Hensættelse0611--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000244
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000244
Kortfristet gæld til nærtstående parter734402109126645
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker36161012
Selskabsskat4093272992244
Varekreditorer156874526188
Anden gæld1.198924864865791
Kortfristet gæld i alt2.5001.7461.3331.2511.641
Passiver i alt4.4703.3583.9183.4733.346

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte54444
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLOUG NIEMANN LEDERUDVIKLING A/S

CVR-nr 19190587

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PLOUG NIEMANN LEDERUDVIKLING A/S

CVR-nr: 19190587

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLOUG NIEMANN LEDERUDVIKLING A/S

CVR-nr: 19190587

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger