Proff
Proff
Annonce

PLH ARKITEKTER A/S

CVR-nr27919502
AdresseVermundsgade 38 K, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-125.413104.56791.53999.046
Vareforbrug033.22825.28727.70634.582
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste123.79792.18579.28063.83364.464
Personaleomkostninger-102.132-77.640-63.495-50.380-51.489
Afskrivninger-815-576-220-327-439
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20.85013.96915.56513.12612.536
Finansielle indtægter1241004
Finansielle udgifter-139-255-116-149-101
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15-254-116-149-97
Ordinært resultat20.83513.71515.44912.97712.439
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat20.83513.71515.44912.97712.439
Skat af årets resultat-4.648-3.058-3.460-2.895-2.771
Årets resultat16.18710.65711.98910.0829.668

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.7871.456349023
Andre anlæg og driftsmidler6549301.026308585
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.4412.3861.375308608
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.050550486445502
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.050550486445502
Anlægsaktiver i alt3.4912.9361.8617531.110
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser49.42637.14926.30321.01429.062
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.81121967.55522
Værdipapirer00000
Likvide midler12.3098.17119.20010.03813.514
Omsætningsaktiver i alt66.43547.31946.59739.32943.675
Status balance69.92650.25548.45840.08244.785
Selskabskapital500625625500500
Overført resultat6.9737.4846.0185.6545.572
Udbytte15.2009.19112.00010.0009.200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.67317.30018.64316.15415.272
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.67317.30018.64316.15415.272
Udskudt skat00000
Hensættelse8.2487.4368.2377.0716.476
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.4653.8761.504
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.3843.5693.4653.8761.504
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.7833.0528852.073213
Varekreditorer13.9378.7005.0753.02612.646
Anden gæld0012.1537.8820
Kortfristet gæld i alt35.62121.95018.11312.98121.533
Passiver i alt69.92650.25548.45840.08244.785

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte147120958184
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLH ARKITEKTER A/S

CVR-nr 27919502

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PLH ARKITEKTER A/S

CVR-nr: 27919502

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLH ARKITEKTER A/S

CVR-nr: 27919502

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger