Proff
Proff
Annonce
Annonce

PLASTPACK DEFENCE ApS

CVR-nr34203539
AdresseMaglemølle 86, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.788850-1.4103.3801.126
Personaleomkostninger-1.394-63-532-1.843-1.221
Afskrivninger-743-803-778-793-249
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.651-16-1.656744-344
Finansielle indtægter0000796
Finansielle udgifter-754-941-547-518-373
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-319-98-56100
Finansielle poster netto-1.073-1.039-1.108-518423
Ordinært resultat1.578-1.055-2.76422779
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.578-1.055-2.76422779
Skat af årets resultat-418210492-58-19
Årets resultat1.160-845-2.27216960

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver8.2218.4548.2649.3238.717
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.2218.4548.2649.3238.717
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3.2783.3043.3103.3263.384
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.2783.3043.3103.3263.384
Kapitalandele0001000
Langfristede tilgodehavender138600
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt13861000
Anlægsaktiver i alt11.51311.76711.57912.75012.101
Varebeholdninger497613878923364
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.8585.2304.1755.2701.293
Tilgodehavender hos nærtstående parter5115329938700
Andre tilgodehavender2400397906
Værdipapirer00000
Likvide midler3379150174
Omsætningsaktiver i alt11.6046.7516.2377.5102.589
Status balance23.11618.51817.81620.26014.690
Selskabskapital140119119119119
Overført resultat-1.307-2.453-1.556124626
Udbytte00000
Øvrige reserver2.7342.7212.6683.2612.589
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5683871.2323.5043.334
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5683871.2323.5043.334
Udskudt skat00000
Hensættelse1.7981.3801.5911.9041.449
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.7635.5633.1522.7363.782
Langfristet gæld til nærtstående parter4313.9502.8714.4042.532
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)11.9403.8213.7074750
Langfristet gæld i alt16.13513.3349.7307.6156.314
Kortfristet gæld til nærtstående parter141446132277
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker071.0911.09920
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.1261.8762.6242.3741.463
Anden gæld2.4761.5191.0873.7331.833
Kortfristet gæld i alt3.6163.4165.2657.2383.593
Passiver i alt23.11618.51817.81620.26014.690

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte211--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLASTPACK DEFENCE ApS

CVR-nr 34203539

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PLASTPACK DEFENCE ApS

CVR-nr: 34203539

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PLASTPACK DEFENCE ApS

CVR-nr: 34203539

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger