Proff
Proff
Annonce

PJ Betonboring og Skæring ApS

CVR-nr37835242
AdresseStationsvej 11, 8544 Mørke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.1183.0802.0661.6122.485
Personaleomkostninger-1.837-1.916-1.623-1.574-1.901
Afskrivninger-141-93-58-58-88
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1401.072385-21496
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-14-32-4-3-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-14-32-4-3-2
Ordinært resultat1261.040381-24493
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1261.040381-24493
Skat af årets resultat-29-236-844-112
Årets resultat97804297-20382

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler72657088146204
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt72657088146204
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt72657088146204
Varebeholdninger166172166163144
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser347874590384599
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00962
Værdipapirer00000
Likvide midler8691.223805531701
Omsætningsaktiver i alt1.4952.2731.5801.0891.502
Status balance2.2212.8431.6681.2341.706
Selskabskapital5050505050
Overført resultat9781.181677581601
Udbytte3003002000300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3281.531927631951
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3281.531927631951
Udskudt skat00000
Hensættelse249--0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld25530800115
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt25530800115
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat142188811539
Varekreditorer14415110969183
Anden gæld456625544419417
Kortfristet gæld i alt614995740604639
Passiver i alt2.2212.8431.6681.2341.706

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte33335
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PJ Betonboring og Skæring ApS

CVR-nr 37835242

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PJ Betonboring og Skæring ApS

CVR-nr: 37835242

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PJ Betonboring og Skæring ApS

CVR-nr: 37835242

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger