Proff
Proff
Annonce

PHJ MØRKE HOLDING ApS

CVR-nr33644566
AdresseStationsvej 11, 8544 Mørke

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste864113-866
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat864113-866
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-2-3-3-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto97804297-20382
Finansielle poster netto96801293-24380
Ordinært resultat182842307-31446
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat182842307-31446
Skat af årets resultat-20-80-2-16
Årets resultat162834307-33430

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3750264634
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3750264634
Kapitalandele1.3281.531927631951
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.3281.531927631951
Anlægsaktiver i alt1.3661.581954677985
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1317161224
Tilgodehavender hos nærtstående parter1421888115155
Andre tilgodehavender1301800
Værdipapirer00000
Likvide midler879608468485470
Omsætningsaktiver i alt919843601636699
Status balance2.2852.4241.5541.3131.684
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.072825409512455
Udbytte118114113100108
Øvrige reserver9781.181877581901
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2482.2001.4791.2731.544
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.2482.2001.4791.2731.544
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000077
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000077
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat15214593438
Varekreditorer108877
Anden gæld1239018
Kortfristet gæld i alt37224754063
Passiver i alt2.2852.4241.5541.3131.684

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PHJ MØRKE HOLDING ApS

CVR-nr 33644566

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

PHJ MØRKE HOLDING ApS

CVR-nr: 33644566

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PHJ MØRKE HOLDING ApS

CVR-nr: 33644566

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger