Proff
Proff

Philbert Entreprise ApS

CVR-nr33573928
AdresseAarestrupvej 150, 7470 Karup J.

Professionel entreprenør - En masse erfaring og den seneste teknologi.
Philbert Entreprise ApS udfører alle former for entreprenørarbejde. Med vores beliggenhed i Karup mellem Viborg og Herning dækker vi hele Midtjylland.

Vores dygtige entreprenører har mange års erfaring med mange forskellige entreprenøropgaver, og vi har både maskinerne og ekspertisen til at udføre professionelt entreprenørarbejde for både private og erhverv.

Entreprenør med fokus på kvalitet. Vi udnytter den nyeste teknologi i alle vores arbejdsprocesser, så vi altid er på forkant med udviklingen. Vores fokus på service og kvalitet sikrer desuden, at vi altid kan leve op til krav og ønsker, som vores kunder har til entreprenørarbejdet.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

16.236

15.303

11.547

12.654

11.450

Personaleomkostninger

-9.019

-9.245

-8.160

-7.988

-7.059

Afskrivninger

-714

-622

-422

-287

-226

Kapacitetsomkostninger

-9

-93

0

0

0

Primært resultat

6.494

5.343

2.964

4.380

4.164

Finansielle indtægter

61

38

28

0

0

Finansielle udgifter

-24

-16

-36

-5

-14

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

-1

-35

Finansielle poster netto

36

22

-8

-6

-49

Ordinært resultat

6.530

5.365

2.957

4.373

4.116

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

6.530

5.365

2.957

4.373

4.116

Skat af årets resultat

-1.502

-1.233

-698

-1.009

-953

Årets resultat

5.028

4.132

2.259

3.365

3.162

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

2.945

2.766

1.661

1.024

485

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.945

2.766

1.661

1.024

485

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2.945

2.766

1.661

1.024

485

Varebeholdninger

156

209

200

125

175

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6.129

5.572

4.311

6.504

3.998

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.556

1.494

1.063

758

139

Andre tilgodehavender

0

0

30

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

444

0

1.000

33

3.286

Omsætningsaktiver i alt

9.317

7.335

6.603

7.421

7.597

Status balance

12.262

10.101

8.264

8.445

8.082

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

837

808

676

618

553

Udbytte

5.000

4.000

2.200

3.300

3.100

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.917

4.888

2.956

3.998

3.733

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.917

4.888

2.956

3.998

3.733

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

390

460

526

45

24

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

1.573

1.291

216

988

970

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.573

1.291

216

988

970

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

34

0

0

0

Selskabsskat

0

225

988

970

379

Varekreditorer

2.900

1.820

1.995

1.437

1.576

Anden gæld

1.483

1.383

1.583

1.007

1.400

Kortfristet gæld i alt

4.383

3.462

4.565

3.415

3.355

Passiver i alt

12.262

10.101

8.264

8.445

8.082

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte

19

20

19

20

-

Hent gratis årsrapporter

Philbert Entreprise ApS

CVR-nr 33573928

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Philbert Entreprise ApS

CVR-nr: 33573928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7044192


Certificeringer

Vi støtter Knæk Cancer
Vi støtter Knæk Cancer
Triple A rating
Triple A rating

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:30
Tirsdag
8:00 - 16:30
Onsdag
8:00 - 16:30
Torsdag
8:00 - 16:30
Fredag
8:00 - 16:30

Lør., søn. og helligdage: Efter aftale

Kreditrapport

Philbert Entreprise ApS

CVR-nr: 33573928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger