Proff
Proff
Annonce

PH Holding 2023 ApS

CVR-nr44065312
AdresseTornholm 3, 6400 Sønderborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-05
Startdato

01.06.2022

Sluttdato

31.05.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-05
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-95
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-95
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.571
Finansielle poster netto4.571
Ordinært resultat4.477
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat4.477
Skat af årets resultat21
Årets resultat4.497

BALANCEREGNSKAB

2023-05
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele24.749
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt24.749
Anlægsaktiver i alt24.749
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter21
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler0
Omsætningsaktiver i alt21
Status balance24.770
Selskabskapital40
Overført resultat17.805
Udbytte0
Øvrige reserver5.730
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.575
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt23.575
Udskudt skat0
Hensættelse0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer95
Anden gæld1.101
Kortfristet gæld i alt1.195
Passiver i alt24.770

ANDET

2023-05
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PH Holding 2023 ApS

CVR-nr 44065312

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Kreditrapport

PH Holding 2023 ApS

CVR-nr: 44065312

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PH Holding 2023 ApS

CVR-nr: 44065312

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger