Proff
Proff
Annonce

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING HOLDING A/S

CVR-nr18380633
AdresseÅrhusvej 115, 8960 Randers SØ

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug4590129208172
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-45-45-65-104-86
Personaleomkostninger-160-160-120-120-120
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-205-205-185-224-206
Finansielle indtægter1.1241.249889576546
Finansielle udgifter-80-597-235-182-92
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9.65520.02920.29311.0675.531
Finansielle poster netto10.69920.68120.94711.4615.985
Ordinært resultat10.49420.47620.76211.2375.779
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.49420.47620.76211.2375.779
Skat af årets resultat-213-99-104-48-63
Årets resultat10.28120.37720.65811.1895.716

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele110.403108.33888.30968.01668.055
Langfristede tilgodehavender000015.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt110.403108.33888.30968.01683.055
Anlægsaktiver i alt110.403108.33888.30968.01683.055
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter9193385.2112.75213.692
Andre tilgodehavender34.27628.01144.90240.0350
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt35.19528.34950.11342.78813.692
Status balance145.598136.687138.422110.80496.747
Selskabskapital5.2505.2505.2505.2505.250
Overført resultat133.767126.985110.10892.95083.399
Udbytte3.5003.5003.5002.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel142.517135.735118.858100.20090.649
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt142.517135.735118.858100.20090.649
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.760017.7377.5403.339
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.1317621.6772.9142.609
Varekreditorer3030301500
Anden gæld1601601200150
Kortfristet gæld i alt3.08195219.56410.6046.098
Passiver i alt145.598136.687138.422110.80496.747

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING HOLDING A/S

CVR-nr 18380633

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING HOLDING A/S

CVR-nr: 18380633

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING HOLDING A/S

CVR-nr: 18380633

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger