Proff
Proff
Annonce
Annonce

PAW SKO ApS

CVR-nr54416814
AdresseHovedgaden 31 A, 2791 Dragør

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdato

01.02.2022

01.02.2021

01.02.2020

01.02.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.01.2023

31.01.2022

31.01.2021

31.01.2020

31.01.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

31.099

50.732

25.919

31.164

38.925

Personaleomkostninger

-32.103

-33.551

-33.722

-39.825

-39.162

Afskrivninger

-977

-988

-1.074

-1.087

-1.595

Kapacitetsomkostninger

-336

-623

-527

-584

-820

Primært resultat

-2.316

15.571

-9.404

-10.332

-2.653

Finansielle indtægter

18

36

17

19

48

Finansielle udgifter

-724

-839

-611

-555

-554

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-16

Finansielle poster netto

-706

-803

-594

-536

-522

Ordinært resultat

-3.022

14.768

-9.998

-10.868

-3.174

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-3.022

14.768

-9.998

-10.868

-3.174

Skat af årets resultat

0

0

0

-3.485

702

Årets resultat

-3.022

14.768

-9.998

-14.352

-2.472

BALANCEREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

3.864

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

3.864

0

0

0

0

Grunde og bygninger

9.530

9.201

12.905

11.696

12.041

Andre anlæg og driftsmidler

59

643

1.253

1.765

2.355

Øvrige materielle anlægsaktiver

455

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

10.043

9.844

14.158

13.460

14.396

Kapitalandele

157

198

230

235

1.328

Langfristede tilgodehavender

7.317

6.988

7.353

8.028

7.947

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

7.473

7.186

7.584

8.263

9.275

Anlægsaktiver i alt

21.380

17.030

21.742

21.724

23.671

Varebeholdninger

39.100

33.677

47.260

43.931

52.578

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.068

1.628

93

2.467

3.154

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

708

64

5.973

1.799

5.009

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

6.513

22.525

222

197

205

Omsætningsaktiver i alt

50.925

60.331

56.868

52.135

65.361

Status balance

72.305

77.361

78.610

73.859

89.032

Selskabskapital

410

410

410

410

410

Overført resultat

45.595

48.618

33.850

43.847

57.971

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

229

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

46.005

49.028

34.260

44.257

58.610

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

46.005

49.028

34.260

44.257

58.610

Udskudt skat

0

0

0

0

-943

Hensættelse---

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

578

1.169

1.761

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

10.069

11.496

10.037

11.048

0

Anden langfristet gæld

2.438

2.606

2.641

1.160

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

12.507

14.102

13.256

13.377

1.761

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

11.562

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

17.247

158

1.489

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

5.637

2.677

8.792

9.968

7.707

Anden gæld

8.155

11.554

5.055

6.098

7.903

Kortfristet gæld i alt

13.792

14.231

31.094

16.224

28.661

Passiver i alt

72.305

77.361

78.610

73.859

89.032

ANDET

2023-012022-012021-012020-012019-01
Antal ansatte

101

105

110

135

137

Hent gratis årsrapporter

PAW SKO ApS

CVR-nr 54416814

Årsrapport 01.02.2022 (PDF)

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Årsrapport 01.02.2021 (PDF)

Periode: 01.02.2021 - 31.01.2022

Årsrapport 01.02.2020 (PDF)

Periode: 01.02.2020 - 31.01.2021

Årsrapport 01.02.2019 (PDF)

Periode: 01.02.2019 - 31.01.2020

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.01.2019

Årsrapport 01.02.2017 (PDF)

Periode: 01.02.2017 - 31.01.2018

Kreditrapport

PAW SKO ApS

CVR-nr: 54416814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PAW SKO ApS

CVR-nr: 54416814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger