Proff
Proff
Annonce
Annonce

Patriotisk Selskab f.m.b.a

CVR-nr61676228
AdresseØrbækvej 276, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning61.54658.59756.35556.27952.965
Vareforbrug13.01612.05211.12212.3829.839
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste48.53046.54545.23443.89743.125
Personaleomkostninger-46.030-47.270-43.817-43.698-43.500
Afskrivninger-215-51-25-47-147
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.284-7751.391152-522
Finansielle indtægter158222182211251
Finansielle udgifter-213-167-119-78-77
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5051.731415552602
Finansielle poster netto4501.785478685776
Ordinært resultat2.7341.0101.869837254
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.7341.0101.869837254
Skat af årets resultat-2180-243-32109
Årets resultat2.5161.0101.626805363

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.50276127047
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.50276127047
Kapitalandele16.69217.18715.40714.93214.380
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver563500500500500
Finansielle anlægsaktiver i alt17.25517.68715.90715.43214.880
Anlægsaktiver i alt18.75717.76316.03415.43214.927
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25.68823.07622.06221.08220.197
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.0746022.5442.4762.384
Andre tilgodehavender4806615709331.010
Værdipapirer00000
Likvide midler4162734.07243
Omsætningsaktiver i alt31.29225.38429.71624.94124.094
Status balance50.04943.14745.75040.37339.021
Selskabskapital00000
Overført resultat13.16010.14910.8709.6599.405
Udbytte00000
Øvrige reserver12.84713.34211.61211.19710.645
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.00723.49122.48220.85620.051
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt26.00723.49122.48220.85620.051
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.8403.4473.6442.4420
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.8403.4473.6442.4420
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8132.8182661.780
Selskabsskat1320000
Varekreditorer1.0209721.2741.1131.036
Anden gæld18.04315.22415.53215.69616.154
Kortfristet gæld i alt19.20216.20919.62417.07518.971
Passiver i alt50.04943.14745.75040.37339.021

ANDET

2023-032022-032021-032020-032019-03
Antal ansatte7377727275
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Patriotisk Selskab f.m.b.a

CVR-nr 61676228

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

Patriotisk Selskab f.m.b.a

CVR-nr: 61676228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Patriotisk Selskab f.m.b.a

CVR-nr: 61676228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger