Proff
Proff
Annonce
Annonce

PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr15807776

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning158.904151.996130.110113.555110.679
Vareforbrug24.99221.19020.34420.07823.151
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste137.960130.911109.82093.53887.550
Personaleomkostninger-117.854-114.320-94.443-79.315-73.962
Afskrivninger-5.560-4.868-4.361-3.650-3.796
Kapacitetsomkostninger0-100-32-38-172
Primært resultat14.54711.62410.98410.5349.620
Finansielle indtægter15322469174136
Finansielle udgifter-444-356-322-249-287
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-291-132-253-75-150
Ordinært resultat14.25611.49210.73110.4599.470
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.25611.49210.73110.4599.470
Skat af årets resultat-3.165-2.569-2.293-2.348-2.131
Årets resultat11.0918.9248.4388.1117.339

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill25.84224.26020.55710.09611.435
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt25.84224.26020.55710.09611.435
Grunde og bygninger18.17317.31421.58217.79218.030
Andre anlæg og driftsmidler11.0338.3727.2647.5856.790
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt29.20525.68628.84625.37724.820
Kapitalandele1111111128
Langfristede tilgodehavender529453426426426
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt541464437437454
Anlægsaktiver i alt55.58850.41049.84135.91036.709
Varebeholdninger4752637273
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33.63436.78734.40024.96225.236
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender95716.35021.247663626
Værdipapirer00000
Likvide midler6.53242697814.1959.185
Omsætningsaktiver i alt43.30755.05757.55540.57935.785
Status balance98.895105.468107.39576.48972.494
Selskabskapital2.2002.2002.2002.2002.200
Overført resultat14.79814.70615.28313.84412.733
Udbytte8.0007.0007.0007.0006.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.99823.90624.48323.04421.433
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.99823.90624.48323.04421.433
Udskudt skat00000
Hensættelse1.065870115149353
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8.6679.3329.4939.6299.795
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.0826873030248
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.74910.0189.7969.62910.043
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3943014560667
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.982100
Selskabsskat2.9701.8132.3272.5512.728
Varekreditorer4.3775.1884.3553.5563.541
Anden gæld54.34461.38965.86437.55933.728
Kortfristet gæld i alt63.08470.67373.00243.66740.665
Passiver i alt98.895105.468107.39576.48972.494

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte177174153143138

Hent gratis årsrapporter

PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr 15807776

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr: 15807776

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr: 15807776

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger