Proff
Proff
Annonce
Annonce

Parkeringshus Firskovvej 20

CVR-nr16314439CVRP-nr1028393578
AdresseFirskovvej 20, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.446.0531.464.9191.337.6471.197.2871.224.149
Vareforbrug1.163.0631.141.5151.050.478943.568962.148
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste284.481324.579288.648256.043263.966
Personaleomkostninger-230.972-232.454-217.402-202.041-208.418
Afskrivninger-18.803-17.846-18.677-19.064-21.009
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat34.70674.27952.56934.93834.539
Finansielle indtægter2.4343.6393.0743.6214.722
Finansielle udgifter-8.097-6.613-6.646-5.989-6.429
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-5.663-2.974-3.572-2.368-1.707
Ordinært resultat29.04371.30548.99732.57032.832
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat29.04371.30548.99732.57032.832
Skat af årets resultat-8.667-16.312-11.235-7.365-4.001
Årets resultat20.37654.99337.76225.20528.831

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2571.8003.3444.8876.430
Øvrige immaterielle anlægsaktiver13.8741.5741.9052.4493.067
Immaterielle anlægsaktiver i alt14.1313.3745.2497.3369.497
Grunde og bygninger180.377184.253184.110177.940183.082
Andre anlæg og driftsmidler13.71813.38211.28611.0498.455
Øvrige materielle anlægsaktiver292.966200.48742.85915.8367.483
Materielle anlægsaktiver i alt487.061398.122238.255204.825199.020
Kapitalandele115115117114215
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver10.15133.82042.89542.87837.927
Finansielle anlægsaktiver i alt10.26633.93543.01242.99238.142
Anlægsaktiver i alt511.458435.431286.516255.153246.659
Varebeholdninger245.828265.179198.622192.621191.449
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser167.695174.164141.703134.812145.709
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender24.25432.29823.17616.76620.866
Værdipapirer030.986000
Likvide midler030.986155.303128.551113.707
Omsætningsaktiver i alt442.533505.879524.275478.159477.119
Status balance953.991941.310810.791733.312723.778
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat533.370512.805475.223443.213428.074
Udbytte016.0006.0006.0005.000
Øvrige reserver28.1148.787000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel591.484567.592511.223479.213463.074
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt591.484567.592511.223479.213463.074
Udskudt skat00000
Hensættelse9.0716.0675.4315.8225.795
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter180.143130.70180.76286.25494.601
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld32.38729.24938.54445.92733.313
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt212.530159.950119.306132.181127.914
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter013.359000
Kortfristet gæld til banker11.9040000
Selskabsskat02.775000
Varekreditorer91.165132.726116.14874.01874.466
Anden gæld37.83758.84158.68342.07852.529
Kortfristet gæld i alt140.906207.701174.831116.096126.995
Passiver i alt953.991941.310810.791733.312723.778

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte433453435434444
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Parkeringshus Firskovvej 20

CVR-nr 16314439

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Parkeringshus Firskovvej 20

CVR-nr: 16314439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Parkeringshus Firskovvej 20

CVR-nr: 16314439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger