Proff
Proff
Annonce
Annonce

PANTUS ApS

CVR-nr29138443
AdresseHyldevej 20, 8240 Risskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00027016
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-1.260-863-934-270-16
Personaleomkostninger-1.578-341000
Afskrivninger-114-58000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-2.952-1.262-934-270-16
Finansielle indtægter8.7067.28410711
Finansielle udgifter-41.343-2690-115-332
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-6.1481.236.41533.97445.06048.758
Finansielle poster netto-38.7851.243.43034.08144.94548.427
Ordinært resultat-41.7371.242.16833.14744.67548.411
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-41.7371.242.16833.14744.67548.411
Skat af årets resultat6.635-1.2661828576
Årets resultat-35.1021.240.90233.32944.76048.488

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger011.015000
Andre anlæg og driftsmidler280308000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28011.323000
Kapitalandele225.3941.017.638336.193377.069356.959
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver563140000
Finansielle anlægsaktiver i alt225.9571.017.778336.193377.069356.959
Anlægsaktiver i alt226.2371.029.101336.193377.069356.959
Varebeholdninger82.4000000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter03.03640.300011.061
Andre tilgodehavender7.250575.0132592.1612.576
Værdipapirer615.272019167169
Likvide midler950.7289.2352.0661.4491.609
Omsætningsaktiver i alt1.655.650587.28442.8163.67615.415
Status balance1.881.8871.616.385379.009380.745372.375
Selskabskapital10.000299299299299
Overført resultat1.428.4291.207.686155.793106.588116.938
Udbytte0025.00035.00035.000
Øvrige reserver81.370386.916197.907238.783218.673
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.519.7991.594.901378.999380.670370.911
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.519.7991.594.901378.999380.670370.911
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter38.11720.0110620
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01.020000
Varekreditorer730000
Anden gæld323.898010131.464
Kortfristet gæld i alt362.08821.48410751.464
Passiver i alt1.881.8871.616.385379.009380.745372.375

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte10000

Hent gratis årsrapporter

PANTUS ApS

CVR-nr 29138443

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PANTUS ApS

CVR-nr: 29138443

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PANTUS ApS

CVR-nr: 29138443

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger