Proff
Proff
Annonce
Annonce

OTICON A/S

CVR-nr42334219
AdresseKongebakken 9, 2765 Smørum

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.825.8025.765.8865.705.3293.689.2824.227.423
Vareforbrug2.954.7052.060.9571.984.1671.544.6011.674.680
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.871.0973.704.9293.721.1622.144.6812.552.743
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-952.030-907.215-892.891-838.259-795.091
Primært resultat2.866.8381.826.4511.820.606306.243713.749
Finansielle indtægter140.162225.639157.91766.04021.798
Finansielle udgifter-297.824-79.245-72.415-214.388-21.319
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto39-1.20758416287
Finansielle poster netto-157.623145.18786.086-148.186566
Ordinært resultat2.709.2151.971.6381.906.692157.895714.228
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.709.2151.971.6381.906.692157.895714.228
Skat af årets resultat-590.303-394.905-381.3737.522-162.633
Årets resultat1.875.8471.370.5041.525.319165.416551.594

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver505.970191.202254.797555.179736.031
Immaterielle anlægsaktiver i alt505.970518.298528.461555.179736.031
Grunde og bygninger590.481596.581592.800572.341454.855
Andre anlæg og driftsmidler210.200210.999177.302160.853158.386
Øvrige materielle anlægsaktiver90.59453.19764.80882.575117.741
Materielle anlægsaktiver i alt891.275860.777834.910815.769730.982
Kapitalandele348.224257.363260.6244.0853.923
Langfristede tilgodehavender15.66523527523121.843
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt363.889257.598260.8994.31625.766
Anlægsaktiver i alt1.761.1341.636.6731.624.2701.375.2641.492.779
Varebeholdninger1.187.2481.304.737888.463734.106736.699
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser222.010205.857139.848149.906138.530
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.245.9934.162.7285.236.5653.430.7783.992.752
Andre tilgodehavender290.384354.095112.926115.18765.732
Værdipapirer00000
Likvide midler1.82510.19113.472270.13224.876
Omsætningsaktiver i alt7.102.0426.101.3666.459.4104.808.0645.024.098
Status balance8.995.4057.853.5918.083.6806.183.3286.516.877
Selskabskapital22.00022.00022.00022.00022.000
Overført resultat4.053.4562.977.4282.299.2381.393.8561.656.891
Udbytte750.000750.000750.000500.000750.000
Øvrige reserver228.391241.511134.645116.241109.674
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.053.8473.990.9393.205.8832.032.0962.538.565
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.053.8473.990.9393.205.8832.032.0962.538.565
Udskudt skat00000
Hensættelse829.643102.306113.501130.058122.846
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld104.547155.282098.5204.169
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt104.547253.78595.70398.5204.169
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.967.2362.228.0043.315.6973.252.4803.061.561
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter62.0710000
Kortfristet gæld til banker0127.693453.25196.770253.088
Selskabsskat443.2520031.7520
Varekreditorer281.021273.163280.569203.285245.740
Anden gæld253.78800338.366290.908
Kortfristet gæld i alt3.007.3683.506.5614.668.5933.922.6533.851.297
Passiver i alt8.995.4057.853.5918.083.6806.183.3286.516.877

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.5181.4661.4621.3671.340
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OTICON A/S

CVR-nr 42334219

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

OTICON A/S

CVR-nr: 42334219

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OTICON A/S

CVR-nr: 42334219

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger