Proff
Proff
Annonce
Annonce

OnPrint A/S

CVR-nr14128387
AdresseK.P.Danøsvej 3, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.9638.9298.6269.97112.088
Personaleomkostninger-5.467-5.368-5.130-7.419-8.082
Afskrivninger-1.707-1.700-1.540-2.293-2.907
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7881.8601.9562591.098
Finansielle indtægter8102216108
Finansielle udgifter-626-580-647-885-955
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-618-570-625-869-847
Ordinært resultat1.1711.2911.331-610251
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1711.2911.331-610251
Skat af årets resultat-259-286-362136-52
Årets resultat9121.005969-475199

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000029
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000029
Grunde og bygninger13.29113.68912.73013.01313.297
Andre anlæg og driftsmidler1.8663.0674.3384.3748.880
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt15.15716.75517.06717.38722.178
Kapitalandele262257272251235
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt262257272251235
Anlægsaktiver i alt15.41917.01317.34017.63822.442
Varebeholdninger1.6371.5311.5431.6761.759
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.0173.0613.5542.8533.635
Tilgodehavender hos nærtstående parter0012600
Andre tilgodehavender00408177110
Værdipapirer00000
Likvide midler2236441736
Omsætningsaktiver i alt5.8684.7625.8104.8875.730
Status balance21.28621.77523.14922.52528.172
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat25601-42519
Udbytte1.0001.0005730275
Øvrige reserver2.1262.1792.2322.2632.293
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.1514.2393.8062.8373.587
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.1514.2393.8062.8373.587
Udskudt skat00000
Hensættelse2.7562.9333.0073.1893.324
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.1640000
Langfristet gæld til banker555.5285.7025.8516.153
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6671.0091.7491.2872.110
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.8866.5377.4517.1388.263
Kortfristet gæld til nærtstående parter277104062184
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2350000
Kortfristet gæld til banker2.5182.0552.4304.8647.923
Selskabsskat4353605430118
Varekreditorer1.8671.9051.9791.5081.689
Anden gæld2.1623.6423.9312.9273.083
Kortfristet gæld i alt7.4948.0668.8849.36112.997
Passiver i alt21.28621.77523.14922.52528.172

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1010111516
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OnPrint A/S

CVR-nr 14128387

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

OnPrint A/S

CVR-nr: 14128387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OnPrint A/S

CVR-nr: 14128387

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger